Nieuws

 • Problemen met doorlooptijden bij CBR

  06 februari − De problemen bij het CBR rondom het verlengen van het rijbewijs met een medische verklaring houden aan. Daarom stelde ik samen met mijn collega's Stieneke van der Graaf en Carla Dik - Faber van de ChristenUnie schriftelijke vragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder

 • Werkbezoek Marin in Wageningen

  30 januari − Maandag 21 januari was ik samen met VVD collega Andre Bosman te gast bij MARIN in Wageningen. MARIN, het Maritiem Research Instituut Nederland, is een groot instituut voor onderzoek naar hydrodynamica en maritieme technologie door middel van simulaties en modeltesten. Lees verder

 • Waterschap Rivierenland heeft straks een half miljard schuld

  22 januari − Meerdere waterschappen in Nederland hebben momenteel een hoge schuld. Hoe wordt dit in de gaten gehouden en voorkomen dat deze schuld niet uit de hand loopt? Hierover stelde ik samen met mijn VVD collega Helma Lodders en Albert van den Bosch schriftelijke vragen. Lees verder

 • Snelle overstap naar brandstof E10

  © Remco Dijkstra

  22 januari − Door vragen te stellen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wil ik pleiten om het voor automobilisten financieel aantrekkelijker maken om over te stappen van Euro95 naar E10. Lees verder

 • Motorbegeleiding bij wielerkoersen

  22 januari − Het is noodzakelijk dat wielerkoersen voor de verkeersveiligheid goed beveiligd moeten zijn. Dit is nog niet altijd het geval. Daarom stelde ik samen met mijn VVD - collega Rudmer Heerema vragen aan de Minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Medische zorg en Sport en aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder

 • Fileleed A2 Weert - Eindhoven: snelle maatregelen laten op zich wachten

  22 januari − Op het traject Weert - Eindhoven op de A2 blijft de aanhoudende problematiek bestaan en zijn er dagelijks lange files. In een eerdere motie vroeg ik aan de Minister naar snelle en innovatieve oplossingen voor de files. In schriftelijke vragen vroeg ik samen met mijn college Chantal Nijkerken - de Haan naar de stand van zaken omtrent de oplossingen voor de A2. Lees verder

 • Beroepschauffeurs werkeloos door chaos bij CBR

  22 januari − De VVD is van mening dat het CBR zo snel mogelijk hun zaken op orde moet krijgen. De VVD heeft de Minister gevraagd hier bovenop te gaan zitten. Dat mensen lang moeten wachten past niet bij een klantgerichte semi-overheidsorganisatie. Het gaat momenteel niet goed en het CBR moet zo snel mogelijk zaken op orde stellen. Daarom stelde ik hier vragen over aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder

 • Helmplicht Snorfietsen

  22 januari − Waarom de algemene helmplicht voor snorfietsen een slecht idee is? Een aantal argumenten en de herkomst van dit onzalige voorstel op een rij. Lees verder

 • Vliegveld Londen-Gatwick gesaboteerd met drones

  22 januari − In december werd veel vliegverkeer gestopt op vliegveld Gatwick door sabortage van drones. Naar aanleiding van deze gebeurtenis was ik benieuwd wat we in Nederland doen om dit soort sabortage te voorkomen en of we hier ook mee te maken kunnen krijgen op onze Nederlandse vliegvelden. Daarom stelde ik vragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder

 • Veerstoep bij pontje moet beter beveiligd

  17 december − In de Gelderlander van 13 december werd geschreven dat er veel ongelukken gebeuren aan de kade bij veerpont overgangen door slechte markeringen aan de kade. Reden voor mij om vragen te stellen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder

 • Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimtelijk ordening en Transport (MIRT)

  29 november − Vandaag wordt er in de Kamer gesproken over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening en Transport (MIRT). De overheid werkt samen met decentrale overheden aan ruimtelijke projecten en programma's voor de wegen, het water en het spoor in elke regio in Nederland. MIRT richt zich op financiële investeringen in deze programma's en projecten. Benieuwd naar mijn inbreng? Lees verder

 • Oproep Rode Kruis: Stop met filmen, ga liever helpen

  21 november − Half november deed het Rode Kruis een oproep om niet meer te filmen bij ongelukken. Dit zorgt voor hinder voor hulpdiensten en soms tot meer ongelukken. Daarom stelde ik vragen met mijn VVD - collega Foort van Oosten. Lees verder

 • Begroting Infrastructuur & Waterstaat

  07 november − Vanmiddag vond de eerste termijn van de zijde van de Tweede Kamer van de Begroting van Infrastructuur en Waterstaat plaats. Namens de VVD mocht ik samen met mij collega Erik Ziengs het woord voeren. Voor mijn inbreng Lees verder

 • Hoe om te gaan met elektrische steps?

  08 oktober − In grote steden zien we steeds meer elektrische voertuigen op de weg. Aan de ene kant leuk en gemakkelijk, maar dit kan ook onveilige situaties opleveren. In grote steden in het buitenland zoals in Spanje zijn ze hiervoor met beleid bezig. Ik stelde vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om te zien hoe we hier in Nederland mee om gaan. Lees verder

 • Files en ongelukken op A50

  08 oktober − Er moet meer aandacht komen voor de A50 tussen Oss en Nijmegen. Met knooppunten als Ewijk, Bankhoef en Paalgraven is deze weg zeer druk geworden met zowel forenzen als vrachtverkeer. Helaas ontbreken de financiële middelen nu nog om een goede aanpak van de grond te krijgen. Daarom stelde ik Kamervragen, want in de filelijsten komt de A50 steeds vaker naar voren. Lees verder

 • Ruim duizend automobilisten onder invloed van drugs

  03 oktober − In een artikel van NOS nieuws van 28 september was te lezen dat steeds meer automobilisten betrapt worden te rijden terwijl onder invloed van drugs te zijn. Ik stelde hierover, samen met mijn VVD collega Antoinette Laan - Geselschap, schriftelijke vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid. Lees verder

 • Trekkerrijbewijs zorgt voor uitsluiten buitenlandse stagiaires

  03 oktober − Op Omroep Flevoland was 24 september te zien dat door de invoering van het nieuwe trekkerrijbewijs veel buitenlandse stagiaires straks niet meer in Nederland aan de slag kunnen. Ik stelde hierover, samen met mijn VVD collega Helma Lodders, schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder

 • VVD wil vliegend cultureel erfgoed de Catalina in Nederland houden

  27 september − Op EenVandaag was gisteren te lezen dat de verkoop van het historische vliegtuig de Catalina aan een Amerikaanse partij nadert. Dit zou betekenen dat het stuk historisch cultureel erfgoed naar het buitenland zou vertrekken. De VVD ziet liever dat dit culturele erfgoed in Nederland blijft, daarom stelde ik samen met mijn VVD - collega Thierry Aartsen schriftelijke vragen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Lees verder

 • VVD stelt vragen over vliegtaks

  25 september − Vanwege het artikel dat afgelopen zondag in de Telegraaf verscheen stelden mijn VVD - collega Helma Lodders en ik schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Lees verder

 • Asfalt werkt

  17 september − Een goede dag voor de infrastructuur in Nederland. Vandaag werd bekend dat de werkzaamheden aan de A1 drie maanden eerder dan gepland zijn afgerond en gaf minister Cora van Nieuwenhuizen het startsein voor de aanleg van de A24 (inclusief de Blankenburgtunnel). Lees verder