Schriftelijke vragen over kunstgrasvelden

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla 'gevaarlijk spel' van woensdag 5 oktober heb ik samen met collega Heerema (woordvoerder sport) schriftelijke vragen gesteld. In deze uitzending worden de risico’s genoemd van het sporten op kunstgrasvelden die zijn bestrooid met rubberkorrels gemaakt van oude autobanden. In de rubberkorrels zouden kankerverwekkende stoffen zitten. In 2006 heeft het RIVM onderzoek gedaan naar de risico’s waarbij werd geconcludeerd dat er geen gevaar voor de volksgezondheid zou zijn. Er bestaat veel kritiek op dit onderzoek; o.a. omdat de onderzoeksgroep uit 7 personen bestond en er geen kinderen bij betrokken waren. Inmiddels geeft het RIVM ook aan dat het onderzoek niet representatief is. Van de staatssecretaris wil ik weten wat er mis is gegaan bij dit onderzoek en waarom dit pas 10 jaar later wordt erkend door het RIVM. De VVD wil dat er een nieuw en vollediger onderzoek wordt uitgevoerd met een meer representatieve groep, omdat er geen twijfel mag bestaan over de risico’s die jonge sporters lopen terwijl ze sport beoefenen.

Kijk hier voor de schriftelijke vragen