In gesprek met de chemische industrie

Op woensdagavond 23 november was ik samen met collega's uit de Tweede Kamer te gast als spreker op de jaarvergadering van de Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)

Deze avond werd gediscussieerd over thema's als: duurzaamheid, industriebeleid en innovatie en onderwijs. Na korte pitches konden wij als Kamerleden van VVD, CDA, D66 en PvdA onze visie geven, maar ook vragen stellen aan de leden. Het werd een interactieve avond waarbij de rol die chemie speelt in onze samenleving, maar ook de uitdagingen voor de toekomst de revue passeerden

Ik heb met veel genoegen een bijdrage geleverd en weer een aantal nieuwe contacten opgedaan die mij helpen om mijn werk in de Kamer nog beter te doen.