Afvalscheiding belonen, níet bestraffen

Inwoners van Rivierenland moeten dit jaar meer betalen voor het ophalen van afval. Net als vele inwoners van de Betuwe keek ik van dat bericht hierover in De Gelderlander met grote verbazing van op. De belangrijkste oorzaak die wordt aangehaald voor deze lastenstijging: het succes van de afvalinzameling. Goed gedrag wordt dus bestraft.

Glas in de glasbak, papier in de papierbak, groenten en fruit bij het gft-afval, plastic en drankenkartons via de aparte zakken en alle grotere spullen breng je zelf naar de milieustraat. In ons huishouden dragen we allemaal ons steentje bij. Door goed huishoudelijk afval te scheiden, besparen we zo al 6 euro elke keer dat we de grijze kliko niet aan de weg zetten. Door bewust met ons afval om te gaan, halveert maar liefst de hoeveelheid 'restafval' en dat is goed nieuws. De andere helft bestaat namelijk uit herbruikbare grondstoffen die na inzameling, sortering en verwerking een nieuw leven kunnen krijgen. We weten immers allemaal dat we maar één aardbol hebben en daar moeten we zuinig op zijn. Hoe je omgaat met grondstoffen speelt daar een belangrijke rol in. In Rivierenland wordt inmiddels netjes het afval gescheiden. Dat constateert de afvalverwerker in de regio ook. En je zou zeggen dat het goed is. Het is precies de bedoeling van de rijksoverheid, namelijk minder restafval en meer hergebruik van grondstoffen. Toch stelt onze afvalverwerker dat de kosten voor afvalinzameling omhoog moeten. De afvalverwerker loopt namelijk inkomsten mist door het goede inzamelgedrag van de inwoners van Rivierenland. En nu zijn het zij die de rekening moeten betalen. Een rekening voor goed gedrag. En dat is nogal krom.

 Juist in landelijk gebied zie je in de meeste gemeenten de overeenkomst tussen goede inzameling en lage lasten. Terwijl in de grote steden recyclingpercentages achterblijven en de heffing hoger is. Het verband is helder. Mensen op het platteland scheiden hun afval vaker, omdat ze het van oudsher gewend zijn, ze fysiek de ruimte hebben voor een paar afvalbakken en zien - doorgaans - de milieu- en financiële voordelen. Maar dat financiële voordeel wegnemen, mag toch niet de beloning zijn voor goed gedrag? De afvalverwerkers ontvangen gedurende drie jaar via het Afvalfonds Verpakkingen een vergoeding van liefst 398 euro voor iedere ton ingezamelde drankenkartons. Dat Afvalfonds wordt gevoed door fabrikanten die een heffing afdragen voor alles wat ze op de markt brengen. Dat is een fors bedrag, dus geld kan eigenlijk het probleem niet meer zijn.

De afvalverwerker in Rivierenland zou er juist goed aan doen efficiënter te werk te gaan en haar kosten te drukken. Als de gemeenteraadsleden opletten, kunnen ze milieubewust gedrag belonen. Ze kunnen een lagere afvalstoffenheffing afdwingen in plaats van een verhoging. Dat lijkt me een mooi vooruitzicht voor 2017 want dan snijdt het mes aan twee kanten en wint iedereen: het milieu en de portemonnee.

 Remco Dijkstra, Tweede Kamerlid VVD - woordvoerder milieu