De VVD zet zich in om zorgen van omwonenden in grensstreken kerncentrales Doel en Tihange weg te nemen

Tijdens het VAO Nucleaire Veiligheid van 22 december heb ik nogmaals duidelijk gemaakt dat de VVD de zorgen van omwonenden van de kerncentrales Doel en Tihange zeer serieus neemt. Niet alleen dat, wij willen ook dat er zoveel mogelijk wordt gedaan om deze zorgen weg te nemen. Ook de minister heeft aangetoond dat ze heel serieus kijkt naar de situatie van de omwonenden. Toch nemen de zorgen niet af en die onrust is ook niet gek als je de berichtgeving leest over de status van de Belgische kerncentrales. De VVD vindt dus ook dat we hier heel scherp op moeten blijven. Helaas, het sluiten van Belgische centrales is niet aan onze Nederlandse minister, maar we hebben ook andere handvatten waarmee wij actie kunnen ondernemen.

Ik heb de minister daarom via een eerste motie opgeroepen om in Europees verband actie te ondernemen en te pleiten voor inspraakmogelijkheden voor bewoners en overheden aangaande besluiten over nucleaire activiteiten met potentiële grensoverschrijdende gevolgen. In mijn tweede motie roep ik op om actuele bestrijdingsplannen te publiceren zodat iedereen, maar met name de omwonenden in de grensstreken, beschikking hebben tot de precieze plannen en weet waar ze aan toe is bij een eventueel grensoverschrijdend incident. Ten slotte heb ik ook nog meegetekend met een motie van D66 waarin wordt aangestuurd op nadere afspraken met België met betrekking tot de gezamenlijke inspecties. Er zijn namelijk geen afspraken gemaakt over het opstarten van een kerncentrale nadat deze onverwachts is stilgelegd (wat recent bij Tihange het geval was). De VVD wil dat Nederland beter wordt geïnformeerd over een vervolgtraject, zodat betrokkenen ook op de hoogte gesteld kunnen worden. Zolang Belgische kerncentrales in werking zijn en Nederlanders hiervan gevolgen kunnen ondervinden, is het immers zaak om alert te blijven en elkaar van belangrijke situaties op de hoogte te houden.