VVD: KNMI terug naar kerntaken

DEN HAAG - De VVD is tevreden over de voorstellen van het kabinet over het KNMI, die vandaag aan de Tweede Kamer zijn gestuurd. De VVD Tweede Kamerfractie wil dat het KNMI zich bezig houdt met haar kerntaken.

VVD woordvoerder Milieu Remco Dijkstra: “Het verstrekken van data en het in stand houden van de basis informatie- en meetinfrastructuur zijn kerntaken van het KNMI. Andere taken zijn vast bijzonder nuttig maar kunnen ook door marktpartijen worden uitgevoerd. Laten we belastinggeld uitgeven aan kerntaken en niet aan bijvoorbeeld advisering over gladheidsbestrijding of evenementenbewaking.”

De VVD ziet met het terugbrengen van taken naar de kern, een gezonde toekomst voor het KNMI en een besparing op de overheidsfinanciën. Dijkstra: “We hebben eerder aangedrongen op concrete voorstellen vanuit het kabinet. Ik ben blij dat die plannen er nu liggen en dat we in de Kamer een discussie kunnen voeren over de toekomst van het KNMI.”