Een verslag van mijn deelname aan de klimaatconferentie in Malta

Als vertegenwoordiger van het Nederlandse parlement mocht ik op 6 en 7 april deelnemen aan de klimaatconferentie op Malta. Aangekomen op Malta werd ik heel gastvrij ontvangen door de Nederlandse ambassadeur en medewerkers van de ambassade. Er was een druk programma opgezet en ik heb met veel andere parlementariërs kunnen spreken. Uit deze gesprekken bleek maar weer eens hoe verschillend alle landen tegen de klimaatuitdagingen aankijken.

Ieder land interpreteert het klimaatakkoord op een andere manier. De één richt zich voornamelijk op het verkleinen van de plastic soup, de tweede maakt zich druk over de temperatuur van het koelwater van de kolencentrales en het derde land is vooral bezig met bosaanplant. Binnen Europa alleen al verschilt het dus enorm hoe er tegen de aanpak van het klimaatakkoord aan wordt gekeken.

Voor mij ging het meest interessante deel van de conferentie over financiering. Zo werd er gesproken over groene obligaties en de aanpak van klimaatverandering met privaat geld in plaats van publiek geld zoals pensioenfondsen. We hebben gesproken hoe het voor beleggers interessanter kan worden om te beleggen in duurzame beleggingsfondsen waarbij ze ook rendement maken. Dat vind ik mooi en zo snijdt het mes aan twee kanten.

Naast de conferentie heb ik ook kort kunnen genieten van de stad Valletta, hoofdstad van het kleine Malta. Een prachtige, historische stad met een mooie haven. Het leuke is dat er zoveel invloeden zichtbaar zijn, van Afrika tot Italië en Engeland.

Mijn verslag voor de Kamer over deze conferentie kunt u hier teruglezen.