Schriftelijke Vragen Maastricht Aachen Airport

Het vliegveld in Maastricht hoopte nieuwe contracten te kunnen sluiten met grote vrachtvervoerders, maar heeft een probleem bij de zwaarbeladen vliegtuigen. De startbaan die hierbij gebruikt zou worden, mag niet in zijn totaliteit gebruikt worden, door verkeerde berekeningen in het Milieu Effect Rapportage. Hierdoor kunnen volle vrachtvliegtuigen niet starten omdat ze meer dan 2500 meter nodig hebben om op te stijgen. Ik stelde daarom de volgende vragen:

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over  Maastricht Aachen Airport.


1. Kent u artikel  "Vliegveld Maastricht profiteert niet van overvol Schiphol”?

2. U stuurde 31 oktober jl. een brief naar de Kamer, in hoeverre is een spoedige oplossing binnen bereik zodat ook volle vrachtvliegtuigen gebruik kunnen gaan maken van de volledige startbaan van Maastricht Aachen Airport (MAA)? Welke belemmeringen zijn er nog?
 
3. Wat is uw visie op uitwijken van luchtvrachtmaatschappijen die nu naar andere omliggende luchthavens gaan, zoals bijvoorbeeld Luik, Brussel en Frankfurt in plaats van gebruikmaken van MAA?  Wat betekent dit voor luchtvracht en voor de werkgelegenheid in de regio, de groeimogelijkheden van MAA en de eventuele opvang van huidige vrachtvluchten vanaf het overvolle Schiphol?

4. Kunt u meer zeggen over de belanghebbenden, de verdeling van verantwoordelijkheden en rollen in dit dossier?