Schriftelijke vragen Lelystad Airport

In de Stentor van 8 november stond vermeld dat volgens oud- staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma het ministerie van Infrastructuur kampt met een tekort aan kundige mensen die de moeilijkere dossiers goed kunnen doorgronden. Dijksma liet onderzoeken of het ministerie het dossier Lelystad - Airport wel aan kan. Ik stelde daarom met mijn collega's Amhaouch (CDA), Paternotte (D66), Bruins (CU) en Kröger (GL) schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

 Vragen van de leden Amhaouch (CDA), Paternotte (D66), Remco Dijkstra (VVD), Bruins (ChristenUnie) en Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Lelystad (ingezonden 9 november 2017)

 
1. Heeft u het bericht gelezen Dijksma klapt uit de school over Lelystad Airport? Wat is uw reactie daarop?  

2. Deelt u de visie dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met een tekort aan kundige mensen kampt die ingewikkelde dossiers kunnen doorgronden? Zo ja, sinds wanneer bestaat dat probleem en wat moet er gebeuren om dat probleem op te lossen?

3. Klopt het dat er, zoals voormalig staatsecretaris Dijksma stelt, nog nauwelijks mensen zijn die zelfstandig in staat zijn een hele MER-berekening te maken? Wat vindt u van deze uitspraak?

4. Wat heeft de uitlating van voormalig staatsecretaris Dijksma voor gevolgen voor de toegezegde nieuwe MER-beoordeling, waarover zij in haar laatste Kamerbrief spreekt van 16 oktober 2017?2 Hebben haar uitlatingen invloed op dit proces? Wat betekent dit voor de zorgvuldigheid waarmee een MER-berekening wordt gemaakt?

5. Kunt u deze vragen beantwoorden voor de technische briefing over het MER eind november 2017?