Nieuwe portefeuille: 'Ter land, ter zee en in de lucht'

Binnen de VVD-fractie zijn de portefeuilles met woordvoerderschappen opnieuw verdeeld. Ik mag namens de VVD de onderwerpen: weginfrastructuur, water, luchtvaart en scheepvaart gaan doen.

 Eigenlijk dus al het verkeer en vervoer, maar dan, ter land (over de weg), ter zee en in de lucht. Water komt daar nog bij. Ik ben blij met deze portefeuille en vastbesloten er een succes van te gaan maken. Ik zie uit naar alle nieuwe contacten en kennis die ik ga verwerven. De samenwerking met nieuwe collega's en minister. Mijn doel is om Nederland weer iets mobieler te maken. Dat je gewoon van A naar B kan, op de manier die je zelf wilt en zonder teveel vertraging of gedoe.

Na exact vijf jaar neem ik dus ook afscheid van mijn vertrouwde milieu en klimaat. Een portefeuille waar enorm veel werk en uitdaging in zit en waar de truc was om winst voor de leefomgeving en portemonnee met elkaar te verbinden. De eerste jaren lag de nadruk op de circulaire economie met het wegnemen van belemmeringen en stimuleren van innovaties. De laatste tijd kwam klimaat sterk op nadat eind 2015 het Parijsakkoord gesloten werd en alle sectoren als energie, industrie, bebouwing, landbouw en mobiliteit een bijdrage moeten gaan leveren. Dat overzicht hebben en steentje bijdragen aan de nieuwe VVD-koers was erg gaaf. Geen betutteling of alles verbieden, maar met eigen keuzes en vernieuwing de wereld een stukje mooier maken. Bij circulair zit bijvoorbeeld al 9% CO2-vermindering in het verschiet en vele nieuwe banen. Bij biobrandstoffen haal je, mits je het goed aanpakt, vrij ongemerkt je doelstellingen, word je minder afhankelijk van de import van fossiele brandstoffen. Maar ook asbest en externe veiligheid (chemie, lozingen, luchtkwaliteit, kerncentrales) speelden een grote rol de afgelopen tijd. Vaak overigens met grote raakvlakken met deze portefeuille. Bij water kan ik de opgedane kennis van klimaatadaptatie weer kwijt en weten we naast voedsel, ook steeds vaker ons watermanagement als exportproduct te koppelen aan de klimaatuitdaging en ons streven naar droge voeten en schoon drinkwater.

Kortom, ik heb er enorm veel zin in en alle opgedane contacten en kennis verdwijnt niet. Mijn opvolgers zal ik voeden met informatie en zelf maak ik weer een nieuwe stap om ook te verbreden. Een #winwin voor iedereen en daar gaat het om. Ik wil iedereen met wie ik de afgelopen jaren op dossiers heb gewerkt enorm bedanken en kijk uit naar alle nieuwe contacten die me ongetwijfeld snel weten te vinden en de aanstaande debatten en werkbezoeken!

 Klik hier voor de totale portefeuille verdeling van de VVD