Verslag VN Klimaattop in Bonn

BONN – 14,15 en 16 november was ik als delegatieleider van de Vaste Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat met vier andere collega’s bij de 23e Conference of Parties, de VN Klimaattop die jaarlijks wordt gehouden en waar alle landen ter wereld elkaar spreken over klimaatverandering.

 

 

Voor mij de derde klimaattop, eerder woonde ik In 2013 in Warschau (Polen) de top bij waar opvallenderwijze alleen ambtenaren onderhandelden. Buiten stonden de actievoerders met trommeltjes. Tijdens de grote klimaattop in Parijs eind 2015 waar het mondiale klimaatakkoord werd gesloten en waar non-gouvermentele organisaties en bedrijven juist wel binnen aanwezig waren en nu dus deze.

Deze 23e COP was eigenlijk een soort tussen top en hoewel goed bezocht, bracht deze weinig nieuws na twee weken van onderhandelen. Er is besloten over meer transparantie inzake het monitoren en vergelijken van uitstoot en vooral over het proces zelf waar een volgende keer (Katowice, weer Polen) concretere besluiten moeten worden genomen. Teleurstellend was de top niet, maar echt spetterend evenmin, hoewel de politieke rol van de Franse President Macron en Duitse leider Merkel met hun toespraken interessant waren vanuit het oogpunt van leiderschap. Veel landen zijn niet in beweging gekomen na Parijs of afwachtend en bekijken wat Westerse landen doen om klimaatfinanciering te organiseren.

Het hoogtepunt van dag 1 was letterlijk op de 23e en 29e verdieping van het VN-gebouw met prachtig uitzicht en de  presentatie en introductie van Global Centre of Excellence on Climate Adaption. Onze nieuwe Minister Van Nieuwenhuizen sprak en waar vele internationale mensen vol bewondering waren over wat wij als Nederlanders kunnen bieden op watergebied. Dit instituut komt in Rotterdam en Groningen. De dag begon ook goed op het kantoor bij DSM CEO, Feike Sijbesma, in Heerlen die ons als Kamer delegatie bij sprak over Carbon Pricing en zijn internationale contacten en visie op klimaat. De dag werd passend afgesloten met etentje waar ambassadeur, onderhandelaars en de nieuwe staatssecretaris van Veldhoven bij was.

Op dag 2 was de afspraak met de Nederlandse ambassadeur uit Berlijn over de Duitse politieke actualiteit relevant. Oa de nadelen van de Energiewende. Zo blijkt de elektriciteit fors duurder geworden voor de consument, is deze niet beschikbaar op de plek waar ze die echt nodig hebben en brengt de zo geroemde 'Wende' niet de gewenste CO2-reductie dichterbij. Werk aan de winkel dus voor Merkel in haar nieuwe coalitie met de groenen en de liberalen. Klimaatbeleid is industriebeleid. Duitsland benadert het ook zo. Ook de uitstoot van voertuigen en de rol van Volkswagen kwam aan de orde, evenals de coalitie besprekingen over vluchtelingen en hoe Duitsers naar Nederland kijken. Vervolgens een bespreking met de ambtelijke onderhandelaars, aansluitend een gesprek met Duitse parlementariërs over hoe zij meerdere doelen naast elkaar (broeikasgassen, besparing en hernieuwbare energie), hoe zijn samenwerking en oplossingen zien. Er zijn namelijk vele parallellen tussen Nederland en Duitsland.

Het bijwonen van de sessie in de grote plenaire zaal waar de Duitse president Steinmeier, vérvolgens Bundeskanselerin Merkel en de Franse president Macron spraken. Indrukwekkend en retorisch mooi met een aantal highlights en inhoud die ik op twitter (@remcovvd) heb geplaatst. Wat er terecht komt van de uitspraken van Macron moeten we afwachten, maar ambitie toont hij wel. Echter geheel vanuit eigen belang en Franse optiek ingestoken. Vervolgens hadden we een open gesprek met onze nieuwe minister van Economische zaken en Klimaat, de heer Wiebes, een paar korte gesprekken met (internationale) energie-onderzoekers. Op de beurs vele stands bezocht en natuurlijk een ontmoeting met de Nederlandse VN jongerenvertegenwoordigers, Martijn en Emma, die ons hun jongerenagenda overhandigden. Al met al een drukke dag. De laatste dag werd afgesloten met partijpolitieke bijeenkomsten waaronder een gesprek met D66 en GroenLinks Europarlementariërs en ontmoeting met mensen op de beurs of vanuit de Europese Commissie. Een formeel verslag volgt nog.