Schriftelijke vragen minieme pakkans drugsrijden

De Telegraaf kwam 6 december met een artikel over de minieme pakkans van drugsrijders. Hierin beschreef de Telegraaf dat de politie alleen nog bloedonderzoeken doet bij ernstige ongevallen of vermoedens van het gebruik van meerdere verdovende middelen. Er zou een gebrek zijn aan capaciteit bij het NFI om de bloedmonsters te analyseren. Dit is een slechte zaak, want hiermee staat de verkeersveiligheid op de tocht, daarom stelden mijn collega Arno Rutte en ik de volgende vragen.

Vragen van de leden Arno Rutte en Remco Dijkstra (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Minieme pakkans drugsrijder”

1. Bent u bekend met het bericht “Minieme pakkans drugsrijder”?

2. Deelt de minister de mening dat het zeer onrechtvaardig en demotiverend voelt voor zowel burgers als agenten wanneer men ongestraft met drugs op kan deelnemen aan het verkeer omdat er bij het NFI onvoldoende capaciteit is voor het analyseren van de bloedmonsters? Zo ja, wat gaat de minister daar aan doen? Zo nee, waarom niet?

3. Wat gebeurt er met het materiaal waar geen tests op uitgevoerd worden? Worden deze later getest, of worden deze vernietigd?

4. Hoe voorkomt de minister dat ‘drugsrijders’ waarvan al wel een bloedmonster bij het NFI ligt maar waarvan dat monster nog niet getest is, de dans ontspringen? Komt er een inhaalslag bij de bloedmonsters die nog op de plank liggen? Zo ja, binnen welke termijn is die inhaalslag afgerond? Zo nee, waarom niet?

5. Is de minister bereid te zorgen dat er andere biomedische laboratoria worden ingehuurd om op gevalideerde wijze de benodigde bloedanalyses uit te voeren?

6. Is de minister bereid om te onderzoeken op welke wijze gekomen kan worden tot snellere en laagdrempeligere analysemethoden om het bewijs rond te krijgen van rijden onder invloed van drugs?

7. Op welke termijn gaat de minister borgen dat de achterstand met drugstests bij het NFI ingelopen wordt en  in Nederland iedere aangehouden drugsrijder ook daadwerkelijk gepakt wordt?

8. Is de minister bereid te zorgen dat de politie doorgaat met het afnemen van drugstests in alle gevallen waar hiervoor aanleiding is en niet alleen bij, bijvoorbeeld, zware aanrijdingen?

9. Op welke wijze heeft de minister deze problematiek met de Kamer gedeeld? Hoe gaat de minister de Kamer nu over de vervolgstappen op de hoogte brengen?

10. Wanneer kan de Kamer het wetsvoorstel roekeloos rijden verwachten?