Schriftelijke vragen Twentekanalen

In de Tubantia van 25 december was te lezen dat het uitbaggeren van de Twentekanalen anderhalf jaar vertraging op gaat lopen. Het belang voor de voor ondernemers en bedrijven in de regio is groot. Daarom stelde ik samen met mijn VVD - collega Han ten Broeke schriftelijke vragen.


Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Han ten Broeke (beide VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht " regio zet druk op werk Twentekanalen


1. Bent u bekend met het bericht: "regio zet druk op Twentekanalen" uit de Turbantia van 25 december?

2. Heeft de betreffende (PvdA-) regiobestuurder over dit onderwerp reeds contact met u opgenomen, voordat hij in de media uitingen deed? Zo niet, is het een gebruikelijke methode om eerst via de media iets te roepen en vervolgens pas enkele weken later aan tafel te gaan? 

3. Er wordt reeds druk gewerkt aan verbetering van sluizen en havenkades, het uitbaggeren van het Twentekanaal kan wel langer duren, wat is precies de oorzaak hiervan en waardoor komt de vertraging? Kunt u meer informatie geven over de grondwater-problematiek?

4. Hoe staat het met de uitvoering van motie Jacobi/ de Boer 31409-97? Wat is mogelijk nodig om de genoemde vertraging van anderhalf jaar te voorkomen? Wat zijn de afwegingen, met welke consequenties en bent u hiertoe bereid? Kunt u de Kamer hierover informeren voor het komende algemeen overleg Scheepvaart?