Schriftelijke Vragen Drankrijders gaan na cursus net zo vaak weer de fout in

In het Algemeen Dagblad was te lezen dat er een onderzoek is geweest in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waaruit zou blijken dat de effectiviteit van gedragscursussen voor alcoholrijders niet is aangetoond. Daarom stelde ik de volgende schriftelijke vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid:

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht “Drankrijders gaan na cursus net zo vaak weer de fout in”.

 

1. Kent u het artikel uit het Algemeen Dagblad: “Drankrijders gaan na cursus net zo vaak weer de fout in?” 

2. In het artikel wordt gesproken over een onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waaruit zou blijken dat de effectiviteit van gedragscursussen voor alcoholrijders niet is aangetoond, wanneer kan de Kamer dat tegemoet zien? Kunt u de conclusie verder onderbouwen?

3. Als een kwart van de jonge automobilisten die gepakt zijn omdat ze beschonken achter het stuur zaten, binnen twee jaar opnieuw de wet overtreedt, wat zegt dit dan over de cursussen? Moet er kritisch naar de cursussen gekeken worden? Is de reden dat mensen in herhaling vallen te wijten aan de cursussen? 

4. Als het geen effect heeft op het rijgedrag van mensen, welke reden zou er dan zijn om de cursussen te blijven continueren? Zijn er andere oplossingen te bedenken om herhaling te voorkomen? Zouden hogere straffen of het verhogen van de boetes een manier zijn of herhaling te voorkomen?

5. Bent u het met de VVD eens dat bij rijden onder invloed zowel strafrecht als bestuursrecht van toepassing zijn en dat dit knelpunten op kan leveren zoals bijvoorbeeld bij rijontzeggingen, educatieve maatregelen, geschiktheidsonderzoeken en ook in de communicatie tussen het CBR en het OM? Welke verbeteringen zijn er denkbaar en wanneer kan de Kamer hierover worden geïnformeerd?

6. Bent u het met de VVD eens dat er gekeken moet worden naar een eenvoudigere en effectievere aanpak van bestuurders die onder invloed van alcohol hebben gereden? Bent u het met de VVD eens dat voor zowel de overtreder als voor de buitenwereld het niet goed duidelijk is wat de precies te verwachten sanctie is van rijden onder invloed? Waarom is dit het geval? Wat gaat u doen om de communicatie te verbeteren, helderheid te geven aan betrokkenen en vooral de druk op de keten te verminderen?