Schriftelijke Vragen over het bericht: 'Rotterdamse droogdok is al drie jaar besmet'

In het Financieele Dagblad van 12 februari was te lezen dat cruiseschepen de haven van Rotterdam mijden voor reparaties vanwege onzekerheid over uitleg van regels voor werkvergunning van opvarenden. Daarom stelden mijn collega Dennis Wiersma en ik de volgende vragen.

 

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra  en Wiersma (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over artikel: Rotterdamse droogdok is al drie jaar besmet, Financieele Dagblad 12 februari 2018

 

 

 

  1. Bent u bekend met het artikel[1] Rotterdamse droogdok is al drie jaar besmet?

  2. Bent u bekend met de gevolgen van de houding van de Inspectie SZW in relatie tot opdrachten voor onderhoud van cruiseschepen in de haven van Rotterdam en bent u bekend met onduidelijkheid over de regels of interpretatie daarvan? Wat is hierop uw reactie?

  3. Bent u bekend met het gegeven dat sinds in 2014 een boete door I-SZW is toegekend, de internationale reders van cruiseschepen de scheepswerven in Nederland voortaan mijden? Klopt het dat hoewel de sector voor onderhoud en opknappen van cruiseschepen ‘booming’ is, er sinds dit voorval in 2014 eigenlijk geen groot cruiseschip voor onderhoud naar Nederland is gekomen?

  4. Bent u het met de VVD eens dat de voortdurende onduidelijkheid over toepassing van regelgeving en (lopende) rechtszaken kunnen leiden tot economische schade? Kunt u dit toelichten?

  5. Bent u het met de VVD eens dat het onderhoud en de refit van grote cruiseschepen van grote waarde is voor zowel de haven van Rotterdam als voor veel Nederlandse bedrijven en werknemers die middels dit soort omvangrijke technisch-logistieke operaties werk vinden? Kunt u dit toelichten?

  6. Klopt het dat voordat de boete door de inspectie I-SZW is opgelegd er juist uitvoerig overleg is geweest tussen reder en overheidsinstanties  over wat wel en niet kan? Zijn  deze afspraken vastgelegd? Mogen wij dit inzien?

  7. Is er sprake van een verplaatsing van dit type werk aan cruiseschepen, bijvoorbeeld naar Duitsland of elders? Welke schade levert dit de Nederlandse economie op? Wat is de geschatte  derving van inkomsten per jaar?

  8. Worden in Duitsland en Frankrijk ook dergelijke boetes uitgedeeld voor dezelfde type overtredingen? Zo ja, kunt u dit aantonen? Zo nee, waarom niet en is er dan nog sprake van een gelijk speelveld?

  9. In hoeverre bent u bereid om er zorg voor te dragen dat er niet onnodig baankansen verloren gaan? Op welke wijze zult u dit aanpakken?

  10.  Wat heeft u gedaan met de brandbrief die de brede vertegenwoordiging (Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Regio Rotterdam- Drechtsteden, Nederland Maritiem land, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders, Netherlands Maritime Technology, Rotterdam Maritime Services Community, Cruise Port Rotterdam en CLIA Europe) van overheden en partners uit de maritieme sector u stuurde? Als u geen actie heeft ondernomen, bent u van plan dit in de toekomst nog te doen? Kunt u dit toelichten?

 

 

 [1] https://fd.nl/ondernemen/1241056/rotterdamse-droogdok-is-al-drie-jaar-besmet