Schriftelijke Vragen Spijkernisserbrug

Vanwege langdurige storingen bij de Spijkernisserbrug en Botlekbrug en de dagelijkse files staat de bereikbaarheid van Spijkenisse en Voorne-Putten (150.000 mensen) onder druk. Aangezien Rijkswaterstaat niet altijd de oorzaak weet, stelde ik schriftelijke vragen aan de Minister.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over artikel Lange files Rotterdam door storing Spijkenisserbrug, op site vid.nl

 

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel op de website van de Verkeersinformatiedienst (vid.nl) over lange files Rotterdam door storing Spijkernisserbrug van 12 februari 2018? 

 

2. Klopt de inhoud van het bericht dat door storingen aan de Spijkenisserbrug en de Botlekbrug regelmatig lange files ontstaan rondom Rotterdam? Is er iets te zeggen over de schade die geleden wordt door deze storingen?

 

3. Hoeveel storingen zijn er dit jaar geweest aan de Spijkenisser- en de Botlekbrug en hoe lang hebben al deze storingen geduurd?

 

4. Waardoor ontstaat dit hoge aantal storingen aan de beide oeververbindingen en welke maatregelen zijn er reeds genomen om nieuwe storingen bij beide bruggen te voorkomen? Kunt u per brug toelichten om welke maatregelen het gaat? Heeft Rijkswaterstaat zicht op de oorzaak van de storingen?

 

5. In communicatie van Rijkswaterstaat: “De grootste onderhoudsopgave ooit” wordt aangekondigd dat de Spijkenisserbrug in 2020 gerenoveerd gaat worden, overweegt u om met dit hoge aantal storingen en de schade die dit meebrengt voor de economie om de Spijkenisserbrug eerder te renoveren? Zo nee, waarom niet?

 

6. Nu naast de Botlekbrug ook de Spijkernisserbrug kuren begint te vertonen en dit een steeds groter probleem wordt voor de 150.000 inwoners van de regio Voorne-Putten, bent u bereid om in contact te treden met het gemeentebestuur van Nissewaard om de problemen in de  bereikbaarheid verder te bespreken?