Schriftelijke Vragen Onnodig lange files

Het duurt vaak te lang voordat bergingswerkers ter plaatse kunnen zijn bij een ongeluk. Hierdoor ontstaan er onnodig lange files. Ik stelde daarom schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om te kijken of met maatregelen de doorstroming verbeterd kan worden.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over artikel: ‘Na ongelukken onnodig lang in de file door procedures’ uit het Algemeen Dagblad, 12 februari 2018

 

1. Bent u bekend met het artikel ‘Na ongelukken onnodig lang in de file door procedures’?
2. Wat is de voortgang van de motie Dijkstra/Sienot 34 775 XII nr. 18 om werkwijze waar mogelijk toe te passen om zo de doorstroming na incidenten te verbeteren en het filemonster aan te pakken?
3. Klopt het dat weggebruikers bij pechgevallen en ongelukken op snelwegen in Nederland onnodig lang in de file staan als gevolg van procedures en protocollen?
4. Welke stappen kunt u zetten om die procedures en protocollen aan te passen zodat files niet onnodig langer worden?
5. Klopt het dat dit bovendien gevaar oplevert? Hoe kan gezorgd worden dat bergen veilig gebeurt en tegelijkertijd er zo min mogelijk tijdsverlies optreedt?
6. Is het realistisch om met twee bergingsvoertuigen naar een incidentplek te gaan en dat de ene, de andere beveiligd, waardoor er niet meer gewacht hoeft te worden op een inspecteur van Rijkswaterstaat?
7. Als gewacht moet worden op een inspecteur van Rijkswaterstaat neemt de file toe. Hoe vaak is de berger eerder aanwezig dan Rijkswaterstaat? Hoe gaan we daarmee om? Hoeveel neemt de file af als vijf minuten eerder de weg vrijgemaakt kan zijn?
8. Kent u het voorbeeld van een incident op de Arnhemse Pleijroute, waarbij de weginspecteur uit Tiel moet komen en de berger twintig minuten moest wachten? Hoe kan dat anders? Is dat geregeld en gebeurt dat inmiddels ook in de praktijk?
9. Hoe kan het huidige Incident Management bij pechgevallen en ongelukken op het hoofdwegennet efficiënter ingericht worden?
https://www.ad.nl/binnenland/bergers-na-ongelukken-onnodig-lang-in-de-file-door-procedures~a8948957/