Schriftelijke Vragen Lange ochtendfile op A9

Op de A9 tussen Alkmaar en Amstelveen ontstond 19 februari een lange ochtendfile omdat door een technische storing de spitsstrook niet werd opengesteld. Door het gesloten houden van de spitsstrook wordt de doorstroming van het verkeer op de A9 vaak belemmerd. Daarom stelden mijn collega Rudmer Heerema en ik vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Heerema (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Lange ochtendfile op A9 vanwege gesloten spitsstrook en ongeval’.

 

1. Bent u bekend met het bericht ‘Lange ochtendfile op A9 vanwege sloten spitsstrook en ongeval’ van 19 februari 2018? [1]

2. De hele dag waren er in het land technische storingen met spitsstroken, wat was hiervan de oorzaak? Hoe voorkomen we dit? Welke maatregelen kunnen hiervoor genomen worden? Als iets nodig is, op welke termijn kunnen we dit verwachten? Hoe voorkomen we dat spitstroken ongebruikt blijven en een hindernis vormen in plaats van een oplossing om de doorstroming te bevorderen?

3. Klopt het dat de spitsstrook op de rijksweg A9 afgesloten is gebleven tijdens de ochtendspits? Zo ja, waarom is dit gebeurd?

4. Hoe kunnen we deze spitsstrook opwaarderen tot een volwaardige rijbaan met dito snelheid? Bent u voornemens om deze spitsstrook te veranderen in reguliere rijbaan voor de A9? Bent u het met de VVD eens dat het openen van spitsstroken, buiten de spitsuren, de doorstroming van het verkeer zou verbeteren? Zo ja, waar zou dit wel kunnen en waar niet? Is dit ook een optie op de A9?

5. Kunt u ons aangeven wat er nodig is voor het openstellen van de spitsstroken buiten spitstijden? Zo nee, waarom niet? Wilt u ons voor het AO MIRT informeren over de opwaardering van snelheden en spitsstroken?

6. Zijn er effecten te verwachten ten opzichte van de maximumsnelheid en/of de opwaardering van de spitsstroken op de geplande afslag A9 ter hoogte van Heiloo?