Schriftelijke vragen bereikbaarheid Wageningen

In de Gelderlander, editie Vallei, van 15 februari was te lezen dat Campina en Unilever willen beter bereikbaar willen zijn in Wageningen. Wageningen, met haar internationale positie, zou altijd goed bereikbaar moeten zijn. Vandaar dat ik schriftelijke vragen stelde aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over artikel in de Gelderlander: “Campina en Unilever willen bereikbaar zijn in Wageningen.”

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel in de Gelderlander editie de Vallei 15 februari 2018?

2. Welk belang hecht u aan de internationale positie van de Wageningen Universiteit? Hoe kijkt de rest van de wereld aan tegen de Wageningse Universiteit en waar blijkt dat uit?

3. Het regeerakkoord stelt dat aansluiting op het hoofdwegennet en het onderliggend wegennet wordt verbeterd via afspraken met provincies en gemeenten. Is dat hier relevant?

4. Deelt u de mening van de VVD dat de bereikbaarheid per auto van Wageningen al jaren onder druk staat? Zowel vanaf Noord (A12 afslag Ede via de N781), als Zuid en West (via A15 Rijnbrug/Rhenen N233 en via doorgaande N225) vanaf Oost? Heeft u hier relevante cijfers van?

5. Hoe belangrijk is bereikbaarheid voor bedrijven en werknemers? Kan het zijn dat bedrijven als Friesland-Campina, TNO en Unilever de dupe worden van een mindere bereikbaarheid?