Schriftelijke vragen geluidsoverlast A32 Heerenveen

In de Leeuwarder Courant van 13 februari was te lezen dat de omwonenden van de A32 bij Heerenveen hebben veel geluidsoverlast van de snelweg. Ik stelde daarom samen met mijn Friese collega Aukje de Vries schriftelijke vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over bericht “Heerenveen wil stil asfalt op snelweg A32”
 
1. Is de Minister bekend met het bericht ‘Heerenveen wil stil asfalt op snelweg A32” in de Leeuwarder Courant d.d. 13 februari 2018?

2. Bent u bekend met de klachten over geluid van de omwonenden rond snelweg A32? Zo ja, wat is daar tot nu toe mee gedaan?

3. In hoeverre klopt het dat het geluid nog binnen de maximaal toegestane geluidsplafonds past? Wanneer zijn de laatste metingen daarvoor verricht? En wanneer staat een nieuwe, actuele meting in de planning?

4. Welke werkzaamheden gaan rond Heerenveen sowieso al verricht worden aan de op- en afrittenstructuur van de A32 voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Heerenveen en wanneer?

5. Bent u bereid om in overleg te gaan met het gemeentebestuur van Heerenveen over de situatie rondom de A32? Zo nee, waarom niet?