Bezoek Zaanstad

Op 12 maart bezocht ik de VVD-fractie in Zaanstad. Ik was met name geïnteresseerd in de bereikbaarheidsproblematiek.

Zo keken we naar de A8 bij de Coenbrug en –viaduct, de busbrug in een woonwijk en de N203 bij Krommenie. Hier sprak ik samen met de VVD-fractieleden met omwonenden die zich zorgen maken over een bepaalde wegvariant, waar de VVD het ook niet mee eens is. De VVD wil doortrekking van de A8 naar de A9 via een ander zuidelijker tracé zodat de drukste N-weg van Noord-Holland, de N203 ontlast wordt en verbinding rapper is voor de doorgaande automobilisten. Het is zaak dat die rare Unesco-status van tafel gaat, zodat wij eindelijk eens de weg kunnen gaan aanleggen. Op VVD Zaanstad facebook vind je foto’s van het bezoek.