Verslag van de Rapporteurs over Energieunie

In de periode van 2014/2015 ben ik vanuit de Kamercommissie Infrastructuur en Milieu bezig geweest met Europese voorstellen over de Energie-Unie en specifiek over klimaatdoelen en voorstellen die betrekking hadden over emissiehandel, schoner vervoer en mobiliteit. De huidige staatssecretaris Van Veldhoven behandelde de Energie-unie vanuit de commissie Economische Zaken. Hieronder vindt u integraal het verslag. Aangezien de voorstellen na het regeerakkoord, de verdeling van woordvoerderschappen en nieuwe EU-pakketten een nieuwe fase ingaan, beƫindigde ik dit rapporteurschap. Het verslag van onze activiteiten en Kamerwerk is aangeboden aan de nieuwe vaste Kamercommissies Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Voor het hele verslag klik hier. Of in het bijlage hieronder.