Luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van Curaçao en de Staat Qatar

Gaat Qatar Airways dadelijk rechtstreeks op Curaçao vliegen? Eerst ergens passagiers oppikken? Vanaf Schiphol of elders? Dus wat betekent het luchtvaartverdrag Curaçao-Qatar voor concurrentie terwijl Europa juist daarop wil ingrijpen? Hierover heb ik de volgende vragen gesteld.

1.    Hoe staat het met de uitvoering van motie 31936 nr. 254 Bashir/Elias inzake het in beeld brengen van oneerlijke concurrentie en mogelijkheden om te komen tot een gelijker speelveld? In hoeverre is het principe van “open skies” nog relevant in de internationale luchtvaart? Welke element van wederkerigheid volgens artikel 9 is hier van toepassing in het verdrag tussen Curaçao dat geen grote luchtvaartmaatschappij kent en Qatar?

2.    Heeft Curaçao als land binnen het Koninkrijk der Nederlanden een zelfstandige bevoegdheid tot het sluiten van verdragen inzake luchtdiensten, zoals in dit geval met Qatar? Geldt dit eveneens voor Aruba en Sint-Maarten?

3.    Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid bij het sluiten van verdragen inzake luchtdiensten van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten met andere landen, zoals in dit geval met Qatar?

4.    Wat is de reden van Curaçao om met Qatar een verdrag inzake luchtdiensten te sluiten? Is bij de Nederlandse overheid bekend met welke andere landen Curaçao, Aruba en Sint-Maarten voornemens zijn soortgelijke verdragen te sluiten?

5.    Kunt u verzekeren dat het verdrag inzake luchtdiensten tussen Curaçao en Qatar geen opmaat zal zijn naar een situatie dat luchtvaartmaatschappijen uit Qatar niet alleen rechtstreeks vanuit Qatar naar Curaçao mogen vliegen, maar ook deze route via Nederland mogen vliegen en Nederlandse passagiers mogen oppikken op hun vlucht naar Curaçao?

6.    Welke waarborgen zijn er dan en als deze er niet zijn welke schade kan mogelijk optreden bij de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen als Qatar met een zwaar gesubsidieerde luchtvaartmaatschappij een deel van het marktaandeel op deze lucratieve routes overneemt van bijvoorbeeld KLM?

7.    Voor wat betreft het luchtvervoer tussen Curaçao en Qatar kent het verdrag geen beperking ten aanzien van aanwijzing van luchtvaartmaatschappijen, capaciteit en frequentie, betekent dit dat Qatar mogelijk met haar luchtvaartmaatschappij naast een directe, ook een directe lijndienst (met tussenstop elders) tussen Qatar en Curaçao kan opzetten?

8.    Hoe verhoudt zich dit op gesprekken op Europees niveau waarbij het concurrentievoordeel van luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten hebben, ter discussie komen en oneerlijke concurrentie bestreden gaat worden omdat dit ten koste gaat van Europese luchtvaartmaatschappijen?

9.    Kunnen wij inzicht krijgen in de bijlagen, bijlagen die spreken over een routetabel waarin overeengekomen diensten gespecificeerd zijn?

10.   In hoeverre is artikel 15 hier relevant? Welke goedkeuring moet er nog plaatsvinden, door wie, wanneer en wat zijn de eventuele mogelijkheden van de Tweede Kamer hier?