Schriftelijke vragen over het bericht: 'Ook bij storm moet KLM passagiers compenseren'

In het Haarlems Dagblad van 10 april 2018 was te lezen dat luchtvaartmaatschappijen die vluchten annuleren als het gevolg van een storm of noodweer op Schiphol of onderhoud aan de Kaagbaan zich beroepen op overmacht, maar volgens de rechter moet KLM gewoon compensatie betalen aan de passagiers. Ik stelde hierover vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Schriftelijke Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over artikel: ‘Ook bij storm moet KLM passagiers compenseren’.

1.         Bent u bekend met het artikel uit het Haarlems Dagblad van 10 april 2018: ‘Ook bij storm moet KLM passagiers compenseren’? [1]

2.         Kunt u ons inzicht verschaffen in de motivatie van deze rechter in deze casus?

3.         Op basis van welke (Europese) richtlijnen blijkt compensatie aan passagiers nodig?

4.         Deelt u de mening van de VVD dat storm, mist of slecht weer een goede reden kan zijn om niet te gaan vliegen? In hoeverre is slecht weer overmacht?

5.         Waarom moet een luchtvaartmaatschappij bij een flinke storm alsnog compensatie betalen aan de passagiers? Als zelfs de luchtverkeersleiding maatregelen neemt om minder vluchten toe te staan en de capaciteit wordt beperkt, waarom leidt het annuleren van een vlucht dan tot compensatie aan passagiers?

6.         Vindt de minister het wenselijk dat luchtvaartmaatschappijen hun keuze om te vliegen, laten afhangen van eventuele compensatie richting passagiers achteraf? Indien de minister dit niet wenselijk vindt, waarom is compensatie dan toch nodig? Deelt u onze mening dat veiligheid van groter belang is?

7.         Bent u het met de VVD eens dat maatregelen ter compensatie van passagiers in de luchtvaart en dit soort situaties zijn doorgeslagen en de Europese consumentenbescherming haar doel eigenlijk voorbij gaat? 

 8.         Deelt u de mening van de VVD dat op de lange termijn uiteindelijk alle passagiers hiervan de dupe worden? Als wij verandering willen, wat is nodig? Wat is mogelijk om dit soort compensatieregels en definities van overmacht in te perken? Op welk niveau en op basis van welke wetgeving dient dit te gebeuren?[1] https://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/ook-bij-storm-moet-klm-passagiers-compenseren