Storten onze bruggen, viaducten en tunnels in?

Woensdag 11 april kwamen EenVandaag en NH Nieuws met het bericht dat honderden bruggen, viaducten en tunnels een groot risico vormen door achterstallig onderhoud. Zij hebben dit onderzocht aan de hand van 200 inspectierapporten van Rijkswaterstaat. Ik stelde daarom vragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat .

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over bericht: ‘Risico op instorten bij zeker honderd bruggen en viaducten door achterstallig onderhoud’.

 

1. Bent u bekend met dit bericht ‘Risico op instorten bij zeker honderd bruggen en viaducten door achterstallig onderhoud’? 

2. Klopt de berichtgeving van zowel NH Nieuws als EenVandaag?


3. Sinds wanneer is het bekend dat er honderden bruggen en viaducten door achterstallig onderhoud risico lopen op instorten?

4. Hoe ernstig is de situatie met betrekking tot het instortingsgevaar van honderden bruggen en viaducten?

5. Wat wordt er momenteel gedaan om eventueel instortingsgevaar te voorkomen?

 
6. In hoeverre ligt er een relatie met het recente programma (verjongen, vernieuwen en verduurzamen) en uw kamerbrief van 17 januari jl.  om flink te investeren in onderhoud van bruggen, viaducten en tunnels?   Waar zitten de eventuele verschillen en worden die ook aangepakt?

7. Kunt u een inschatting maken van het benodigde bedrag om deze bruggen, tunnels en viaducten tot een veilig en toekomstbestendig niveau te brengen?

8. Hoe wordt de Kamer verder geïnformeerd over de bevindingen van EenVandaag en het NH nieuws en kunnen we de antwoorden voor het algemeen overleg over de infrastructuur ontvangen?