Wirwar van gemeentelijke milieuzone's groeit

Op 12 maart stond er een artikel in de Volkskrant over de wirwar die is ontstaan doordat er in iedere gemeente andere regels gelden omtrent de milieuzone. Hierover stelde mijn collega Erik Ziengs en ik aanvullende schriftelijke vragen aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Aanvullende schriftelijke vragen van de leden Ziengs (VVD) en Remco Dijkstra (VVD) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat ) inzake het bericht ‘Wirwar van gemeentelijke milieuzones groeit ’


1. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat tot minstens 1 januari 2020 een wirwar van milieuzones blijft bestaan?

 

2. We zien dat individuele steden milieuzones willen instellen per 1 januari 2019. Is het mogelijk om per 1 januari 2019 uniforme regels te hebben vanuit de Rijksoverheid?

 

3. De automobilist heeft recht op duidelijke wetgeving. Wat is uw plan van aanpak rondom de communicatie naar de automobilist wat betreft verschillende milieuzones?

 

4. Deelt u de mening van de VVD dat het beter is om te stoppen met deze wirwar aan milieuzones totdat uniforme regels zijn vastgesteld?

 

5. Hoe vertaalt dit zich naar de inwoners, bezoekers en de ondernemers? Kan het zo zijn dat door lokale strengere eisen van gemeenten inwoners niet meer het centrum in mogen met een bepaalde auto, maar na 1 januari 2020 weer wel omdat dan wellicht uniforme regelgeving anders is?

 

6. Is hier dan geen sprake van verkwisting van financiële middelen, bijvoorbeeld door instelling van kostbaar cameratoezicht of infrastructurele maatregelen die gemeenten nemen? Als U binnenkort in gesprek gaat, gaat u de betreffende gemeentebesturen ook expliciet  kenbaar maken dat ze geen steun of bijdrage kunnen verwachten als ze zelf willens en wetens strengere eisen voorschrijven? Bent u bereidt dit zwart-op-wit te bekrachtigen?

 

7. Deelt u dan de mening dat het onbehoorlijk bestuur is van gemeenten en rijksoverheid om zo met haar burgers om te gaan?

 

8. Bent u het met de VVD eens dat een gemeente zorgvuldig moet onderbouwen waarom, waar en hoe zij een milieuzone wensen en dat deze altijd onafhankelijk getoetst moet kunnen worden door een rechter?

 

9. U stelt dat het aan de gemeenten is om de belangen en effecten van de milieuzones af te wegen. Betekent dat dat u uw handen er volledig vanaf haalt? Hoe kunt u dan als Staatssecretaris een uniforme bebording voorstellen, als u niet in staat bent de belangen en effecten van de milieuzones af te wegen?

 

10. In hoeverre dienen gemeentebesturen hun voornemens te onderbouwen en in hoeverre vallen diverse rechtszaken te voorkomen? Wat is de schade voor het openbaar bestuur als colleges van B&W later teruggefloten moeten worden door de rechter die zal toetsen op proportionaliteit?

 

11. Hoe gaat u gemeenten oproepen te stoppen met het uitbreiden van milieuzones tot aanvullende maatregelen en dus de uniforme regelgeving bekend zijn? Wanneer vallen deze precies te verwachten en wat is het proces dat daarbij doorlopen moet worden?

 

12. Kunt u de vragen uitvoerig en stuk voor stuk beantwoorden?