Jouw medicijnen straks misschien wel door drone gebracht

We kennen drones voornamelijk uit films en televisie voor de mooie beelden. De politie maakt er gebruikt van en ook defensie zet drones in. Maar dat de drones voor nog veel meer gebruikt kunnen worden bleek tijdens het InAir Amsterdam Drone Festival. De vliegende objecten kunnen meer dan alleen mooie filmpjes maken. Om drone innovatie te stimuleren stelde ik samen met mijn VVD collega Sven Koopmans vragen aan de ministers van Rechtsbescherming en Infrastructuur en Waterstaat.

Vragen van de leden Koopmans en Dijkstra (beiden VVD) aan de ministers van Justitie en Veiligheid, voor Rechtsbescherming en Infrastructuur en Waterstaat over het bericht  ‘Jouw medicijnen worden straks misschien wel door een drone gebracht’ (ingezonden 3 mei 2018)

1. Bent u bekend met het bericht ‘Jouw medicijnen worden straks misschien wel door een drone gebracht’ ?
2. Op welke wijze stimuleert het kabinet drone-innovatie in Nederland? Hoe werken de diverse betrokken bewindspersonen hiertoe samen?
3. Wanneer mag de Kamer een integrale visie verwachten op de kansen en risico’s van de snel ontwikkelende drone-technologie? Hoe verhoudt zich dit tot de aangekondigde modernisering van de drone-wetgeving in Nederland en de Europese Unie?
4. Op welke wijze anticipeert u nu al op de effecten en risico’s van drones op het gebied van veiligheid van het luchtruim, privacy en overige veiligheidsaspecten?
5. Hoe beoordeelt u in dit kader de snelle miniaturisering van drones en de camouflage van drones als bijvoorbeeld insecten, en de vrije verkrijgbaarheid daarvan voor privépersonen? Hoe verhoudt zich dit tot de huidige regulering van observatiecamera’s?
6. Hoe beoordeelt u de ontwikkeling van zwermen drones in handen van privépersonen?