Op bezoek in Friesland

Op 1 juni bezocht ik Holwerd en Kornwerderzand. Ik sprak bij de haven, samen met mijn Friese collega Aukje de Vries, met ondernemers en politici over de verbinding en de vaargeul naar Ameland. 


Daarna zijn we naar de Afsluitdijk gereden waar we het splinternieuwe bezoekerscentrum bezochten. Aldaar spraken we met bestuurders, politici en deskundigen over de brug, de versterking van de dijk en alle projecten daar omheen. Zoals bijvoorbeeld de sluis. Ook veel schepen bekeken in de haven. 


Een interessante dag!