Debat Groeiende Filedruk

Voorzitter,

 

Dagelijks reizen miljoenen mensen met de auto naar hun werk.

Maar soms is dat best lastig, want Nederland slibt dicht.

Files geven vooral ergernis.

Binnen drie jaar zullen weggebruikers tijdens de spitsuren de helft langer onderweg zijn dan nu, aldus de ANWB.

De groei van zowel personen- als goedervervoer zet door.

Het reistijdverlies in 2022 ligt 28% hoger dan in 2016

De files kosten de samenleving jaarlijks tussen de tussen de 3 en 4 miljard euro.

 

Op plaatsen waar meer asfalt is neergelegd, zijn aantoonbaar minder files. Neem de A1 Muiderberg als voorbeeld. De filedruk nam daar drastisch af na intensieve werkzaamheden.

Asfalt werkt dus!.. maar er is meer nodig.  

Eigenlijk alles; én, én, én.

 

De noodzaak om vooruit te kijken.

Te blijven investeren, in alle manieren van vervoer, zodat mensen een alternatief hebben.

Extra en breed asfalt blijft nodig, dat is nodig om NL niet stil te laten staan.

 

Nu maken we met kabinet Rutte III een inhaalslag, na een periode waarin er zelfs bezuinigd moest worden.

En het zou mooi zijn als er in de toekomst meer geld beschikbaar komt voor de Nederlandse infra.

 Inmiddels groeit de economie als kool.

De economische schade door files stijgt.

De verkeersinfarcten zullen vaker voorkomen.

 

Op een winterdag is 400km file al standaard; van het dubbele kijken we niet meer op.

Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat dit filemonster niet nog groter wordt? De VVD strijdt tegen dit filemonster.

Het mooie is dat wij uitstekend weten waar asfalt het beste werkt en echt nodig is.

 

De criteria zijn helder.

 

De top 10 van de 50 wordt al aangepakt. De capaciteitsanalyses van wegen over hoe de economie en conjunctuur zich ontwikkeld, zijn helder.

De prioriteiten vanuit de regeerakkoord zijn logisch.

Met cofinanciering en samenwerking met regio’s kunnen we ook meer doen aan het (onderliggend) wegennetwerk.

In de toekomst een mobiliteitsfonds, een grotere rol van ICT, veiligheidsmaatregelen, zelfrijdende auto’s, maar ook simpele dingen als gedragsverandering, door werktijden te wijzigen, of thuiswerken.

Echter blijvend investeren in wegen is hierbij wel essentieel.

Dus hoe verhogen wij de urgentie?

• Hoe verhogen wij het resultaat van beschikbare budget om de filedruk te minderen? 

 

• Kunnen we in de 2e batch van uw korte termijn aanpak tegen files meer investeringen in spitsstroken en wegverbredingen verwachten? De VVD ziet dat graag.

 

• Wat kunnen we verder doen aan de vele vrachtwagens die langs de goederencorridors geparkeerd staan omdat ze op zon- en feestdagen Duitsland niet in mogen?

 

• En tenslotte, waarom wijken de filecijfers van ANWB en RWS soms zo af en valt daar wat aan te doen?