Nederlands rijbewijs online te koop via Poolse website

Afgelopen week was op EenVandaag te lezen dat er via een Poolse website Nederlandse rijbewijzen te koop werden aangeboden. Ik stelde hierover met mijn VVD - collega Foort van Oosten vragen aan de minister Justitie en Veiligheid en de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Vragen van de leden Van Oosten , Dijkstra (beiden VVD) en Van Dijk (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Infrastructuur en Waterstaat  over het bericht: “Nederlands rijbewijs online te koop via Poolse website” (Een vandaag, 25 juni 2018).

 

1. Heeft u kennisgenomen van het bericht “Nederlands rijbewijs online te koop via Poolse website”?
2. Deelt u de mening dat dit levensgevaarlijke situaties kan opleveren omdat chauffeurs niet over de juiste vaardigheden beschikken, maar wel een voertuig besturen met een vals rijbewijs? Hoe vaak komt dit voor? Heeft u hier informatie over?
3. Hoe vaak wordt vervolging ingesteld na ontdekking van het gebruik, of verkoop van valse rijbewijzen, c.q. identiteitsbewijzen? Tot welke sancties leidt dit? 
4. Welke actie gaat u ondernemen om deze criminele activiteiten tegen te gaan en deze site uit de lucht te halen? Welke actie gaat u ondernemen om vergelijkbare sites en aanbieders van valse rijbewijzen uit de lucht te halen?
5. Wordt er bij werkgevers gecontroleerd op de echtheid van rijbewijzen van chauffeurs? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, aan welke maatregelen kan dan worden gedacht?
6. Heeft u reeds contact met de Poolse autoriteiten om deze activiteiten te stoppen en deze vervalsers aan te pakken? Zo ja, wat is uit dit contact voortgekomen? Zo nee, waarom niet? Welke maatregelen worden daar getroffen? Acht u de maatregelen afdoende?
7. Welke mogelijkheden zijn er om te achterhalen aan wie valse rijbewijzen zijn verkocht zodat deze lieden kunnen worden opgespoord en vervolgd?
8. Wanneer verwacht u dat deze site uit de lucht is?