Bergers: "Verloren tijd bij aanpak fileleed"

Tijdens de uitzending van de Nationale Autoshow van 6 juli op BNR vertelde de VBM voorzitter dat bergers veel sneller ter plaatse van een ongeluk zouden kunnen zijn als zij beter strategisch gepositioneerd zouden worden. Dit zou het fileleed aanzienlijk kunnen verminderen. Ik stelde daarom vragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht:” Bergers: Verloren tijd bij aanpak fileleed” en het interview met VBM voorzitter in de Nationale Autoshow van BNR van 6 juli jl.

1. Bent u bekend met bericht: Bergers: 'Verloren tijd bij aanpak fileleed' en interview met VBM-voorzitter in De Nationale Autoshow van BNR 6 juli jongstleden[1]?

 2. Wat is de oorzaak van de vertraging in de uitvoering om bergers op strategische plekken te positioneren? Klopt het inderdaad dat gewacht moet worden tot ingang van nieuwe contracten tussen bergers en Rijkswaterstaat en deze pas per april 2019 actueel zijn? Zo ja, wat valt in de tussentijd af te spreken om filemonster te beteugelen via versnelde berging?

3. Klopt het dat bergers gemiddeld vijf minuten sneller ter plaatse kunnen zijn op een gemiddelde aanrijtijd van 13 minuten? Is hier onderzoek naar gedaan en op basis van welke informatie kan dit gesteld worden?

4. Valt de tijdswinst van het sneller ter plaatse zijn uit te drukken in een geldbedrag, bijvoorbeeld een voordeel en minder economische schade doordat bergers sneller ter plekke zijn en de weg weer vrij kan worden gegeven en daardoor de files korter worden? Zo ja, hoeveel maatschappelijk winst valt circa te verwachten indien op meer plekken dan de 20 zo meteen bergers strategisch opgesteld staan?

5. Indien de maatschappelijke waarde van sneller bergen en kortere files zeer positief is, valt een uitbreiding van 20 naar 50 strategische plekken te verwachten? Welke afwegingen maakt u hierin? Is eerst meer inzicht nodig, of denkt u zelf ook uitbreiding in het kader van de 2e tranche van uw korte termijn anti-filebudget? Hoe zorgen we ervoor dat naast slimme oplossingen, ook geld beschikbaar komt voor langere invoegstroken, matrixborden, spitsstroken e.d.? Zou meer budget richting het MIRT en de begroting ten behoeve van de file aanpak u helpen?

6. Aangezien nu is gekozen voor plekken in de Randstad, hoe zorgt u ervoor dat ook bij drukke goederencorridors zoals de A1, A12, A15 en A67 voldoende bergers snel ter plekke kunnen zijn? Waarin verschilt het bergen van auto's met het bergen van zwaardere vrachtwagens? In hoeverre is daar ook rekening mee gehouden aangezien ander materiaal vereist zal zijn?

7. Is het ooit een afweging geweest om bergers ook met blauw, in plaats van oranje zwaailicht te laten rijden? Bent u bereid de voordelen daarvan te bekijken?