Gemeenten zijn irritant zoemende drones zat

In Nederland mogen kleine drones tot 120 meter hoog vliegen. Dat mag alleen overdag en niet boven bebouwing, mensen of wegen. Zones rond luchthavens zijn verboden gebied. Maar handhaving en plekken tot 'no- flyzone' verklaren, zijn lastig. Ik stelde daarom vragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Gemeenten zijn irritant zoemende drones zat”.


1. Bent u bekend met het artikel: Gemeenten zijn irritant zoemende drones zat, uit het AD van 10 juli jl.?

 

2. Hoe denkt u over een gedragscode voor de sector?

 

3. Welke partijen doen mee of spelen een rol? Welke rol kan het Ministerie van I&W hierin vervullen?

 

4. Welke andere initiatieven zijn gaande om de overlast van drones te verminderen of te voorkomen? Kunt u de Kamer hierover informeren?

 

5. Ziet u kans voor opschaling en uitrol van de gedragscode en andere overlast-beperkende initiatieven over de rest van Nederland?