Ruim duizend automobilisten onder invloed van drugs

In een artikel van NOS nieuws van 28 september was te lezen dat steeds meer automobilisten betrapt worden te rijden terwijl onder invloed van drugs te zijn. Ik stelde hierover, samen met mijn VVD collega Antoinette Laan - Geselschap, schriftelijke vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid.

Schriftelijke vragen van de leden  Remco Dijkstra en Laan-Geselschap (beiden VVD) aan de minister van Justitie & Veiligheid over het bericht “ruim duizend automobilisten onder invloed van drugs.


1. Bent u bekend met het bericht ‘Ruim duizend automobilisten onder invloed van drugs’ van NOS van 28 september jongstleden ?

 

2. In het artikel is te lezen dat er ruim 1250 automobilisten betrapt zijn die onder invloed waren van drugs en achter het stuur zaten. Hiervan zijn inmiddels 250 zaken op zitting geweest. Dit betekent dat er nog zo’n 1000 zaken behandeld moeten worden. Gaat dit nog gebeuren? Zo ja, op welke termijn gaat dit gebeuren? Zo nee, waarom niet?

 

3. Wanneer men met cannabis achter het stuur gezeten heeft kan men volgens het artikel rekenen op een boete van €850,- en mag men een paar maanden niet rijden. Is dit de standaard strafmaat of wordt hier ook vanaf geweken?

 

4. In hoeverre kan de politie bij een drugstest aantonen hoeveel drugs er zijn gebruikt? Is de hoeveelheid drugs van invloed op de strafmaat?

 

5. In hoeveel procent van de gevallen is het zo dat personen die met drugs op achter het stuur hebben gezeten een taakstraf krijgen? Is er al inzicht in het aantal recidivisten dat meerdere malen is gepakt met drugs op achter het stuur? Zo ja, geven deze cijfers aan dat de strafmaat wellicht herzien moet worden?

 

6. Hoe vaak wordt er in geval van een ongeluk een drugstest gedaan? In hoeveel gevallen waarbij sprake was van een ernstig ongeval was er sprake van onder invloed zijn van drugs?

 

7. In tegenstelling tot alcoholgebruik, mag de politie bij drugsgebruik het rijbewijs niet meteen invorderen. Waarom mag dit niet? Is de minister van plan om dit te gaan wijzigen?

 

8. Momenteel worden er veel blaastesten uitgevoegd door middel van fuiken, waarom wordt er op zulke momenten niet ook meteen op drugs gecontroleerd? Nu wordt er alleen gecontroleerd wanneer er vermoedens zijn van drugsgebruik. Is de politie voornemens deze controles ook uit te voeren bij grote festivals, dance-events en andere meerdaagse evenementen waarbij het vermoeden bestaat dat drugs gebruikt worden?

 

9. Is er momenteel genoeg handhaving binnen de politie om dit soort drugstesten uit te voeren? Is de minister het met de VVD eens dat het opsporen en vervolgen van mensen die drugs gebruiken achter het stuur enorm kan bijdragen aan de verkeersveiligheid?