Hoe om te gaan met elektrische steps?

In grote steden zien we steeds meer elektrische voertuigen op de weg. Aan de ene kant leuk en gemakkelijk, maar dit kan ook onveilige situaties opleveren. In grote steden in het buitenland zoals in Spanje zijn ze hiervoor met beleid bezig. Ik stelde vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat om te zien hoe we hier in Nederland mee om gaan.

Schriftelijke vragen van de leden  Remco Dijkstra en Wörsdörfer ( beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het bericht “Spanish cities grapple with invasion of electric scooters”.

1.       Bent u op de hoogte van artikel van AFP over Spaanse steden en de invasie van elektrische scooters en steps van 5 oktober jongstleden?

2.       Zijn er volgens u soortgelijke initiatieven bekend in Nederlandse steden waarbij nieuwe vormen van elektrisch vervoer en elektrisch stepgebruik in overweging zijn? Zo ja, wie, wat, waar, wanneer en hoe? En hoe wordt de verkeersveiligheid hierbij gewaarborgd?

3.       Welke toelatingseisen gelden er momenteel voor e-steps? In hoeverre zijn toelatingseisen toegesneden op nieuwe ontwikkelingen? Wat is te verwachten als het gaat om toelatingseisen voor E-mobility voertuigen die in vele soorten en maten op de markt komen? Welke veiligheidseisen stellen we en zijn afdoende? Welke regels verdienen aanpassing?

4.       In hoeverre mogen gemeenten in samenwerking met commerciële partijen zelf een afweging maken? Bijvoorbeeld in een afgebakend gebied? In hoeverre is experimenteerruimte mogelijk? Is daar behoefte aan? Zo nee, acht u de kans waarschijnlijk dat een aantal grote steden best interesse kan hebben? Met welke pilots zou ervaring opgedaan kunnen worden?

5. Neemt u deze ontwikkelingen (inclusief allerlei E-vormen van transport) mee in het Strategisch plan Verkeersveiligheid?