Oproep Rode Kruis: Stop met filmen, ga liever helpen

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Foort van Oosten (beiden VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht: ‘Rode Kruis: “Stop met filmen, ga liever helpen”’.


1.  Bent u bekend met het artikel van NOS: “Rode Kruis: stop met filmen, ga liever helpen”? [1]

2. Herkent de minister het door het Rode Kruis geschetste probleem, dat steeds vaker mensen hun mobieltje trekken terwijl er ernstige ongelukken plaatsvinden?

3.  Deelt de minister de mening van de VVD dat dit ongehoord gedrag is, een veroorzaker van nog meer vertraging en kan leiden tot nog meer ongelukken?

4. Tijdens een ongeluk op de A58 op 4 augustus deelde de politie 25 boetes uit aan mensen die tijdens het autorijden het ongeluk filmde. Zijn deze boetes afdoende volgens de minister? Schrikken ze genoeg af of is er meer nodig?

5.  In hoeverre wordt de politie door dit gedrag gehinderd in het bieden van hulp en ondersteuning aan slachtoffers?

6. In hoeverre wordt de privacy van slachtoffers door het toedoen van deze filmende omstanders geschonden? Welke (civiel) rechtelijke consequenties kan dit hebben?

7. Gaat de minister hier tegenop treden? Zo ja, welke wetgeving of handhaving is hiervoor nodig of voorhanden? Heeft de minister hier de juiste tools voor?