Veerstoep bij pontje moet beter beveiligd

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Veerstoep bij pontje moet beter beveiligd'.

 


1. Is de Minister bekend met het in de Gelderlander op 13 december 2018 gepubliceerde bericht: 'Veerstoep bij pontje moet beter beveiligd'[1]

2. Kloppen de genoemde cijfers in het bericht? Wat vindt de Minister van deze cijfers? Zijn de oorzaken van deze ongelukken duidelijk in beeld en te achterhalen?

3. Erkent de Minister dat de huidige situatie onveilig is?

4. Wie is er verantwoordelijk voor de infrastructuur bij weg- en veerstoep?

5. Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de veiligheid van spoorwegovergangen. Is het mogelijk hier waterovergangen zoals veerstoepen in mee te nemen?

6. Zijn slagbomen ter voorkoming zoals in Duitsland bij u bekend? Zou het mogelijk zijn deze slagbomen ook in Nederland bij veerstoepen te krijgen? Wat zijn de afwegingen om dit wel of niet te doen? Zijn er voor of nadelen te benoemen?

7. Is er een alternatief voor de slagboom denkbaar waardoor de veerstoep veiliger kan worden?

8. Wilt u de Kamer hierover schriftelijk informeren?

 



[1] De Gelderlander, 13 december 2018