Vliegveld Londen-Gatwick gesaboteerd met drones

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘Vliegveld Londen-Gatwick gesaboteerd met drones’.


 

1. Bent u bekend met het artikel ‘Vliegveld Londen – Gatwick gesaboteerd met Drones’ van 20 december 2018 gepubliceerd op NOS.nl?[1]

 

2.      2. Wat vindt u van de situatie die zich op het Vliegveld Londen – Gatwick op het moment van schrijven nog steeds afspeelt?

 

3.      3. Is de Minister het met de VVD eens dat dit soort situaties enorme financiële gevolgen heeft?

 

4.      4. Zijn er aanwijzingen dat dezelfde situatie zich in Nederland voor kan doen?

 

5.      5. Zo ja, hoe is de Minister van plan hier tegen op te treden?

 

6.      6. Zijn er preventiemaatregelen genomen om dit soort situaties in Nederland te voorkomen?