Motorbegeleiding bij wielerkoersen

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra en Rudmer Heerema (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Medische zorg  en Sport en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht ‘politie zoekt getuigen van levensgevaarlijke rit over wielerparcours’. 


1. Kent u het artikel: “politie zoekt getuigen van levensgevaarlijke rit over wielerparcours” van 2 mei 2017 in de Limburger?  Bent u op de hoogte van berichten als: “politiebegeleiding juniorklassiekers op de tocht”  en “46e omloop NWO afgebroken wegens ongeval” . 

2. Onderschrijft u de noodzaak dat wielerkoersen voor de verkeersveiligheid goed beveiligd moeten zijn? Deelt u de mening dat daarbij veel taken die in het verleden bij de politie rusten, tegenwoordig ook door gekwalificeerde vrijwilligers (de zogenoemde motards) gedaan kunnen worden? Wat is daarvoor nodig om dat veilig te kunnen uitvoeren? 

3. Bent u op de hoogte van initiatieven van de KNMV en KNWU samen om bij wielerkoersen in samenwerking met de politie diensten te verlenen door vrijwillige dynamische verkeersregelaars, de zogenoemde motards? 

4. Deelt u de mening dat mogelijk aanpassing van artikel 50a lid 4 van het BABW ervoor kan zorgen dat (beroeps-)verkeersregelaars een wettelijke basis kunnen verkrijgen en dat dit kan helpen in de uitvoering van hun taken? 

5. Klopt het dat door een terugtrekkende politie er vanaf 2020 wellicht nog maar de helft van alle wielerkoersen in Nederland doorgang kan vinden omdat politie keuzes moet maken en afwezig blijft? Is dit een wenselijke ontwikkeling? Zijn er methoden om dat te voorkomen door inzet van derden? Welke mogelijkheden zijn er waarbij de politie voortaan meer optreedt als regisseur dan als uitvoerder, waarbij de politie de beroepsverkeersregelaars, de vrijwilligers en andere betrokken onder begeleiding aanstuurt en zelf een stap terug doet?

6. Sommige Provincies, zoals Limburg, kennen veel koersen en dat voegt waarde toe voor het gebied, voor zowel bewoners, ondernemers, als gasten en wielerrecreanten. Is het denkbaar dat organisatoren, om goede en veilige koersen te behouden, een financiële bijdrage leveren aan de politie om de noodzakelijke taken toch gedaan te krijgen? 

7. Welke mogelijkheden vanuit SVNL, KNWU, NTFU en NOC-NSF zijn er om voorlichting te geven over veilig verkeersgedrag en daarmee voor zowel professionele, als voor toertochten de verkeersveiligheid positief kan worden beïnvloed? Deelt u de mening dat een gedragsverandering kan bijdragen aan het terugdringen van de politiebegeleiding?

8. Nu geeft de KNWU wielerwedstrijden door aan de Landelijke Eenheid van de politie, is dat een goede werkwijze, of kan het helpen dat lokale eenheden zelf bepalen welke en hoeveel inzet zij plegen bij wielerevenementen, rekening houdende met de landelijke politiestandaard? 

9. Bent u bereid om de genoemde partijen aan te horen en te bezien welke problemen en uitdagingen gezamenlijk opgelost kunnen worden als de inzet van politie minder wordt?