Oplichters actief op autowebsites

Schriftelijke vragen van de leden  Remco Dijkstra, Helma Lodders en Antoinette Laan – Geselschap (allen VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht: “Oplichters actief op autowebsites"


1.      Bent u bekend met het artikel van de Telegraaf van 3 februari jongstleden met de titel: “Oplichters actief op autowebsites”? [1]

 

2.   Zijn er in Nederland ook gevallen bekend waarbij door middel van phising personen die een auto wilde aanschaffen zijn opgelicht?

 

3.      Hoe zou er volgens de minister opgetreden moeten worden tegen dit soort oplichters?

 

4.      Welke strafmaat wordt er momenteel gehanteerd voor autozwendelaars?

 

5.      Wat kan de branche volgens de Minister zelf doen om dit soort oplichterij te voorkomen?