Tienduizenden boetes trajectcontrole A2-tunnel bij Maastricht zijn onterecht

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra en Antoinette Laan - Geselschap (beiden VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid en Minister van Infrastructuur & Waterstaat  over het bericht: ”Tienduizenden boetes trajectcontrole A2-tunnel bij Maastricht zijn onterecht". 


1.    Bent u beiden bekend met het bericht dat vandaag in het Algemeen Dagblad stond genaamd: Tienduizenden boetes trajectcontrole A2-tunnel bij Maastricht zijn onterecht”? [1] 

2.  Dit probleem is veroorzaakt door de onduidelijke bebording voor de maximumsnelheid in de Willem – Alexandertunnel. Hoe komt het dat de bebording, ruim een jaar na de opening van de tunnel nog steeds onduidelijk is geweest?

3.      Is er eerder melding gemaakt van het feit dat de bebording onduidelijk was? Zo ja waarom is daar dan niets mee gedaan? Zo nee, wanneer zijn de eerste klachten binnen gekomen en hoe lang heeft het geduurd voordat de bebording is aangepast?

4.  Als de problemen rondom de onduidelijke bebording zijn opgelost, wordt dan de trajectcontrole weer ingesteld? Welke garanties zijn er dat het nu wel goed gaat? Of zijn er redenen om aan te nemen dat er meer onterechte boetes uitgeschreven kunnen worden? Op welke termijn wordt de trajectcontrole weer ingevoerd en wat gebeurt er in de tussentijd met de trajectcontrole? 

5.      Klopt het dat het vonnis van de kantonrechter nu tienduizenden bekeuringen ongeldig maakt? Zo ja, wanneer gaat het OM de onterechte boetes terugbetalen? Welk bedrag zou hiermee gemoeid zijn? Om hoeveel boetes op dit stuk van de A2 gaat dit?

6.      Mocht er sprake zijn van onterechte boetes gaat u dan per casus de boete individueel afhandelen of via een collectieve regeling de boetes vernietigen? Hoe en per wanneer worden mensen geïnformeerd?

7.      Herinnert u zich de Kamervragen 2019Z14385 inzake onterechte flitsboetes op de A29? Wat is de juridische status van de afwikkeling hiervan? Hebben de gedupeerden de onterecht opgelegde, al betaalde boetes terug gekregen?

8.      Zijn u andere locaties in Nederland bekend waarbij mogelijk hetzelfde zou kunnen spelen en boetes ongeldig kunnen worden verklaard?


[1] https://www.ad.nl/binnenland/tienduizenden-boetes-trajectcontrole-a2-tunnel-bij-maastricht-zijn-onterecht~a9c1eeb4/