VVD wil einde aan uitstoot van giftige dampen vanuit schepen

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken”. 

1.      Bent u bekend met artikel: VVD wil lozen van giftige resten in de Rotterdamse haven aanpakken? Wat vindt u ervan? [1] 

2.      Bent u bereid het verzoek van de initiatiefnemer om een proefgebied in de regio Groot Rotterdam aan te wijzen, zijnde Rotterdam-Rijnmond en de gehele Krimpenerwaard, te ondersteunen?

3.     Welke beperkingen zouden er zijn? Kunnen de initiatiefnemers alvast hier zelf mee aan de slag?

4.      Deelt u de mening van de Rotterdamse VVD-fractie dat varend ontgassen landelijk verboden moet worden en dat wachten op Europese of nationale regelgeving niet persé nodig is in aanloop naar dit landelijke verbod?

 Is het mogelijk om in samenwerking met Provincie Zuid-Holland en Gemeente Rotterdam deze beperkingen weg te nemen, om zo een pilot voor tenminste twee jaar te doen, voor het plaatsen, testen en volledig in gebruik nemen van ontgassingsinstallaties, waarbij de inzet is de uitstoot te minderen en te oormerken als restproduct en  waarbij het vergunningstraject zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden?