Vrachtwagens moeten rijden, niet stilstaan door gemis aan tachograafkaart

Schriftelijke vragen van de leden Remco Dijkstra (VVD) en Stoffer (SGP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: Kiwa Register start ‘veel te laat’ met uitgifte nieuwe tachokaarten”. 


1.      Is de Minister bekend met het bericht: “Kiwa Register start ‘veel te laat’ met uitgifte nieuwe tachokaarten”.[1]

 

2.      In het artikel staat beschreven dat de smart tachokaarten pas op 15 mei beschikbaar komen. Is de Minister hiervan op de hoogte? Is dat niet rijkelijk laat?

 

3.      Welke problemen liggen hieraan ten grondslag en wie is dat verwijtbaar? Is het correct dat zonder ijking van de apparatuur ondernemers de vrachtwagen niet kunnen gebruiken?

 

4.      Welke flexibiliteit is mogelijk om te voorkomen dat vrachtwagens stil komen te staan? Is het een optie om voorlopig geen boetes uit te delen?

 

5.      Zijn er in de ogen van de Minister nog andere mogelijkheden om te voorkomen dat er problemen ontstaan door het te laat beschikbaar komen van de tachokaarten?  

 

6.      Is de Minister bereid met haar collega’s van andere Europese landen, of in Brussel te overleggen, over hoe anderen omgaan met hetzelfde problemen en wat kunnen wij leren van deze landen?