Steeds minder luchtvracht is een gevaarlijke ontwikkeling

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Schiphol speelt tweede viool vrachtnet AF – KLM”. 

1.     Bent u bekend met het artikel: “Schiphol speelt tweede viool vrachtnet AF-KLM” uit het Nieuwsblad Transport van 13 maart jl.? [1]

2.   Herkent u de forse teruggang van luchtvrachtvolume vanaf Schiphol? Wat is de trend in de wereldwijde luchtvracht, wat is de trend met vracht op andere Europese vliegvelden en wat is de trend met vracht op Schiphol?

3.      Hoe keren we de verdere aftakeling van luchtvracht vanaf Schiphol? Is deze neergaande lijn te wijten aan het beperkt aantal beschikbare slots en landingsrechten op Schiphol? Hoe waarborgen we het strategisch belang van luchtvracht vanaf onze mainport? Waarom is dit strategisch eigenlijk belangrijk?

4.      Herkent u het gegeven dat er steeds meer vrachtvluchten uitwijken? Dat vracht bijvoorbeeld voortaan eerst per vrachtauto naar Duitsland gaat en dan vanaf per vliegtuig naar andere bestemmingen? Dus vanaf vliegvelden waar wel ruimte beschikbaar is?  Met welke vliegvelden moet Schiphol eigenlijk concurreren, welke luchtvrachtmaatschappijen gebruiken Schiphol en valt er iets te zeggen over routes?  

Hoeveel banen zijn gemoeid met de luchtvracht rondom Schiphol, zowel direct bij de afhandeling, als indirect zoals bijvoorbeeld partijen de afhankelijkheid van de bloemenveiling en andere distributeurs? Kunt u cijfers hierover delen? Hoe worden de belangen van deze partijen meegewogen in de besluitvorming?

6.      Welk percentage van het aantal beschikbare slots kunnen we speciaal vastleggen voor luchtvracht? Wat is de status van de local rule en welke afspraken met de sector zijn gemaakt? Wanneer ligt er besluitvorming voor waar  de Kamer een rol in kan spelen?

7.     Kunt u iets zeggen over de vliegtuigen die vrachtmaatschappijen gebruiken? Kent u de B747-8F die aanzienlijk stiller is dan vroeger? Hoe staat het met de geluidsbelasting van vrachtvliegtuigen ten opzichte van passagierstoestellen?

Hoe staat het met de uitwerking van de vliegtax? Hoe wordt voorkomen dat vracht  onevenredig getroffen wordt?

Herkent u het dilemma waarbij Russische en nu wellicht Amerikaanse vrachtvluchten (Kalitta) hun slot kwijtraken, maar er vervolgens sancties zijn opgelegd aan Nederlandse partijen? In hoeverre zetten andere landen machtsmiddelen in? Zijn wij niet naïef?


[1] Nieuwsblad Transport, 7-13 maart 2019