De snelweg A16 wordt toch geen wandelpad?

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Minister wil kijken naar 80 op A16 Rotterdam”. 


1.     Bent u bekend met artikel in AD/Rotterdams dagblad van 19 mrt jl. ”Minister wil kijken naar 80 op A16 Rotterdam”?[1]

 

2.      Klopt de titel van het bericht? In welke setting is deze uitspraak gedaan of is de journalist er zelf mee op de loop gegaan en is de duiding niet correct?  

 

3.      Voor welke snelheid is deze nieuwe snelweg ontworpen?

 

4.      Klopt het dat alleen vanwege veiligheid en/of milieueisen, zoals luchtkwaliteit en geluid eventueel zachter gereden wordt dan de reguliere 130 km/p uur?

 

5.      Welke milieuruimte  bieden de rapporten die destijds opgesteld zijn in de planvorming?

 

6.      Wanneer kunnen automobilisten op deze nieuwe weg A13/A16-verbinding gaan rijden?

 

7.      Welke mitigerende maatregelen zijn of worden genomen om omwonenden te ontzien en hoe worden zij meegenomen gedurende het bouwproces?[1] AD/Rotterdams dagblad, 19 maart 2019