Veilig ontgassen moet snel kunnen

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Ontgassen moet snel kunnen”.

1. Bent u bekend met artikel: ’Ontgassen moet snel kunnen’, van BN de Stem?[1]  Herkent u het gebrek aan ontgassingsinstallaties en wat is er nodig om er spoedig voldoende in Nederland voor te krijgen? 


2. Het ADN is in de Duitse taal opgesteld. Binnen welke termijn kunnen wij een Nederlandse vertaling van deze wet voorzien?

 3. Het ADN stelt dat er niet ontgast mag worden in dichtbevolkt gebied. Recent stuurde u informatie over naar de Kamer, kunnen wij hieruit afleiden dat alleen het IJsselmeer zich aandient als geschikte locatie om in de buitenlucht te ontgassen? Is de Minister het met ons eens dat er in geheel Nederland een verbod op varend ontgassen zou moeten gelden? Zo ja, gaat de minister dan het dichtbevolkte gebied zodanig definiëren dat het hier aan gaat voldoen?

 4. Hoe denkt de Minister uitvoering te gaan geven aan het verbod op varend ontgassen, nu sinds 1 juli het ADN in werking is getreden en bindend is?

 5. Begin dit jaar is er in de Rotterdamse Gemeenteraad een voorstel aangenomen om varend ontgassen te minderen. Wat kan de Minister in dit kader doen om zo snel mogelijk uitvoering te gaan geven aan het initiatiefvoorstel vanuit Rotterdam?

 6. Is de Minister voornemens om de lading als restlading te definiëren en niet langer als afval? Is de Minister van plan haar discretionaire bevoegdheid in te zetten om een einde te maken aan de status afval?