Europese Rechter schiet Duits Tolplan af

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “ Europese rechter schiet Duits tolplan af”. 


1. Bent u bekend met het artikel: “Europese rechter schiet Duits tolplan af” van RTL nieuws van 18 juni 2019. 


2. De VVD heeft altijd aangedrongen op een juridische uitspraak en is verheugd dat het Europese Hof van Justitie nu definitief uitsluitsel geeft. Het Hof ageert vooral tegen het discriminerende karakter van de voorgestelde Duitse tolheffing, maar hoe duidt de Minister deze uitspraak van het Hof?  


3. Als deze uitspraak consequenties heeft voor de Duitse tolplannen, in hoeverre zouden er analoog soortgelijke consequenties kunnen zijn de Nederlandse vrachtwagentax? 


4. Bestaat de kans dat wij ook teruggefloten worden? Is de Nederlandse vorm van maut wel voldoende non-discriminatoir richting buitenlandse truckchauffeurs? Of loopt ons land de kans op soortgelijke (inbreuk-)procedures, aangezien immers alleen de binnenlandse transporteurs profiteren van de terugsluis van middelen, die voor een groot deel door buitenlandse rijders worden opgebracht? 


5. Bent u bereid hier juridisch onderzoek naar te (laten) doen? Wilt u Kamer daarover eerst informeren voordat het wetsvoorstel verder in consultatie wordt gebracht? 


6. Kan de Minister aangeven, of en zo ja?, welke mogelijke consequenties deze uitspraak voor Duitsland heeft? Welke mogelijkheden blijven er voor hen over? Zijn er alternatieven bekend hoe zij ook de benodigde middelen voor hun infra en onderhoud bijeen kunnen krijgen? Sommige landen kennen vignetten, hoe wordt een ander systeem, met eveneens negatieve gevolgen voor de Nederlandse automobilist, voorkomen? 


7. Hoe wordt een ratjetoe aan systemen voor wegbeprijzing voorkomen en kunt u zich in Europa daarvoor inspannen? Deelt u de zorgen van de VVD dat de plannen om de automobilist te belasten nog niet definitief beslecht zijn? Hoe gaat u om als er eventueel weer nieuwe plannen ontstaan? Blijft u hierin samen optrekken met gelijkgestemde landen?