Loodsplicht Nieuwe Stijl

Ik mocht een dag mee op volle zee meevaren en heb die dag ervaring opgedaan over het werk van loodsen. Een fantastische ervaring waarbij ik veel geleerd heb over wat het werk inhoudt en hoe belangrijk het is.  Ik heb ook gemerkt dat deze wetswijziging in goede samenwerking tussen de overheid en de branche(s) tot stand is gekomen en dat vind ik positief.

Zeeschepen moeten veilig de in Nederlandse havens en wateren in en uit kunnen varen. Het werk van de loodsen is belangrijk. Enige uniformiteit in de voorwaarden was gewenst. De loods adviseert de kapitein waar en hoe te varen, maar de kapitein blijft altijd  eindverantwoordelijk voor zijn schip. De VVD heeft er geen probleem mee als kapiteins een ontheffing krijgen, echter de vakbekwaamheid moet wel worden getoetst. Vrijstellingen of een  ontheffing voor een kapitein moet afhankelijk zijn van de kennis en ervaring die hij/zij heeft en het type schip.

Het heeft geen zin eisen te stellen aan het aantal vaarbewegingen en vervolgens te stellen dat je slechts jaarlijks de helft hoeft te halen. Dan kun je beter de eis aanpassen. Het stellen van de eis, dient niet door het Loodswezen te gebeuren, aangezien zij direct belanghebbende zijn, maar door de Havenmeester. De kwaliteit die nodig is om de ontheffingspapieren te verdienen moet adequaat zijn. Ik vraag de Minister hoe ze dit wil borgen.

Voor de rest dient de Nederlandse overheid zich niet teveel met het loodswezen te bemoeien. Zaken die goed gaan, moet je als overheid (Ministerie) niet naar je toe (willen) trekken. Het is niet voor niks dat het Loodswezen onafhankelijk en verzelfstandigd is in 1988 en lean-and-mean opereert.