Vertragingen door mist op Eindhoven Airport

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “Meer vluchten = meer ‘cancelled’”.

1.       Bent u bekend met het artikel uit het Eindhovens Dagblad van 3 januari 2020 getiteld: “Meer vluchten = meer ‘cancelled’”. [1]

 

2.       Hoeveel schade werd er afgelopen jaar geleden door de mist? Hoe vaak komt dit voor?

 

3.       Voor wiens rekening komt de geleden schade, uit welke mogelijke kostenposten bestaat deze en hoe kan deze worden vastgesteld?

 

4.       In hoeverre kan er gesproken worden van overmacht? Wat betekent mist en de vertraging of annulering voor vluchten voor reizigers?

 

5.       Welke oplossingen bestaan er om te voorkomen dat er vertragingen door mist ontstaan?

 

6.       Klopt het dat de Minister een investering in een ILS-systeem heeft tegengehouden? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe en door wie is deze overweging dan gemaakt?

 

7.       In welke mate zou een ILS-systeem vertraging door de mist kunnen voorkomen? Wat levert het Eindhoven Airport op als er wel een functionerend ILS-systeem zou zijn?

 

8.       Wat is er volgens de Minister nodig om een ILS-systeem te installeren op Eindhoven Airport? Bij wie ligt de bal? Welke vliegvelden in Nederland beschikken over dergelijke systemen?