Forse daling autoverkopen

Schriftelijke Vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht 'Forse daling Nederlandse autoverkopen houdt aan' en recente cijfers van de ACEA. 

1.       Bent u bekend met de berichtgeving over de forse daling van registraties van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie met circa 19% in augustus en maar liefst krap 22% in Nederland en kent u de cijfers van de Europese brancheorganisatie voor auto-industrie, de European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), van 17 september jl.? Zo ja, wat zeggen deze cijfers u? 1)

2.  Kunt u een overzicht geven van de gemiddelde leeftijd van het Nederlandse wagenpark over de afgelopen tien jaar, graag met een onderscheid in personenauto en bestelbusjes? Kunt u ook aangeven wat de ontwikkeling is in brandstofsoorten, ten minste uitgesplitst in benzine en diesel? 

3.  Kunt u verklaren waarom het Nederlandse wagenpark steeds ouder wordt en kunt u dit onderbouwen? 

4.   Deelt u de mening dat een jonger wagenpark een bijdrage kan leveren aan een schonere en veiligere leefomgeving? Zo nee, waarom niet?  

5. Klopt het dat voor tweedehands personenauto’s in Nederland diesel uit de gratie is en dat de markt voor occasion diesels vrijwel is ingestort?

6. Bij welk jaarlijks kilometrage is een tweedehands diesel eigenlijk nog aantrekkelijk voor een particulier?

7. Wat betekent minder diesels op de weg voor het terugdringen van de CO2-uitstoot als de gereden afstand gelijk blijft? 

8.       Wat is het idee van de overheid met betrekking tot diesels? Hoe en wanneer wordt gekomen tot een gelijker speelveld met minder verschillen tussen brandstoffen, accijnzen en motorrijtuigenbelasting? 

9.      Hoeveel nieuw te verkopen auto’s verwacht u in 2021 en met welke brandstofsoorten? 

10. Hoeveel import van personenauto's verwacht u in 2021 en met welke brandstofmix? 

11. Welke rol speelt de coronacrisis als het gaat om de aanschaf van voertuigen? Welke verschuiving is te verwachten of is al merkbaar?  

12. Welke maatregelen zouden kunnen helpen om het wagenpark in Nederland te vernieuwen en te verjongen zodat het wagenpark schoner, zuiniger en veiliger wordt? 

13.   Welke voordelen kan een schoner en veiliger wagenpark ons land bieden? Wat betekent een moderne auto voor de verkeersveiligheid en indirect voor de leefomgeving van mensen?

14.   Kunt u deze vragen ruim voor de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor 2021 beantwoorden? 


1) De Aandeelhouder, 17 september 2020, 'Forse daling Nederlandse autoverkopen houdt aan' (https://www.deaandeelhouder.nl/nieuws/2020/09/17/forse-daling-nederlandse-autoverkopen-houdt-aan/)