Inbraken Kade Kanaleneiland Utrecht

Schriftelijke vragen van het lid Remco Dijkstra (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht: “ASV: Kade Kanaleneiland Utrecht geteisterd door inbrekers”.


1. Bent u bekend met het artikel: ”ASV: Kade Kanaleneiland Utrecht geteisterd door inbrekers”?  


2. Hoeveel inbraken zijn er de afgelopen jaren geweest aan de kade bij Kanaleneiland in Utrecht? 


3. Wat is er de afgelopen jaren aan preventie gedaan? Klopt het dat er meer cameratoezicht is geplaatst bij de kade? Waarom is er nog steeds sprake van zoveel inbraken? 


4. Klopt het dat de Kade eigendom is van Rijkswaterstaat? Zo ja, is de Minister bereid om in samenwerking met Rijkswaterstaat en de politie naar oplossingen te zoeken? 


5. Zijn er nog meer ligplaatsen bekend waarbij er sprake is van aanhoudende inbraken? Zo ja, waar bevinden deze plaatsen zich? Wat kan hier aan gedaan worden?


6. Kunt u de vragen beantwoorden voor het Algemeen Overleg Maritiem van 3 december aanstaande?